"Dyplom z marzeń" - stypendia pomostowe 2017! - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:
           

          UWAGA MATURZYŚCI 2017!
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży od 13 lat przyznaje stypendia dla studentów I roku studiów stacjonarnych. Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Was również w roku 2017 do składania wniosków stypendialnych w ramach Programu „Dyplom z Marzeń”.
Pierwszy rok studiów jest okresem niezwykle ekscytującym i poszerzającym horyzonty. Jednocześnie jest to wielkie wyzwanie, zwłaszcza jeśli wiąże się z przeprowadzką do dużego miasta i życiem na własny rachunek. Start w studenckie życie ułatwić Wam może stypendium. 

Dlatego też, jeśli: 
• jesteś maturzystą z 2017 roku,
• zostać przyjęty na I rok stacjonarnych studiów magisterskich na polskiej państwowej uczelni wyższej,
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
• uzyskałeś dobre wyniki na świadectwie maturalnym, tzn. min. 105 punktów .

Liczbę punktów oblicz sam:
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym. Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów). Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6. W ten sposób wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i uzyskujemy łączną liczbę punktów, która stanowi podstawę oceny poziomu egzaminu maturalnego kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych zawiera następujące postanowienia:
1. Stypendium pomostowe, przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria: maturzysta
- zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym i uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu,
- został przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
- pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);
- ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu (Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży).
 
Podobnie jak w latach ubiegłych, wnioski będą składane przez kandydatów on-line. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00. We wniosku jest rubryka (wymagana - bez jej wypełnienia nie będzie możliwe zamknięcie wniosku), w której kandydat umieszcza nazwę organizacji (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży), od której otrzymał rekomendację.
 
Nauka to klucz do sukcesu, więc zachęcamy wszystkich maturzystów do walki o stypendia! Bycie stypendystą pomostowym na I roku otwiera przed studentami wiele możliwości na starszych latach, co nie pociąga już za sobą Państwa udziału finansowego (stypendia naukowe, stypendia na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, stypendia doktoranckie i językowe, a także staże zagraniczne i praktyki krajowe).
 
Więcej informacji w biurze SPDiM, Ruciane- Nida, ul. Kolejowa 2B,
e-mail – spdimrn@gmail.com.,  kierod@op.pl, oraz pod nr tel.: 510 211 940.
 
Życzymy wszystkim tegorocznym maturzystom powodzenia.
Zarząd Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego