"Ludzie muszą móc się wypowiedzieć, inaczej tracą wiarę w demokrację" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > „Polska – Ukraina, nowe spojrzenie – nowe cele – nowy ruch”
"Ludzie muszą móc się wypowiedzieć, inaczej tracą wiarę w demokrację" -

to jedna z myśli przewodnich projektu „Polska – Ukraina - nowe spojrzenie, nowe cele, nowy ruch” dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Programu WYMIAR WSCHODNI POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2015.
Jednym z głównych celów projektu jest wsparcie rodzącej się demokracji na Ukrainie poprzez nawiązanie współpracy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z młodzieżą z Ladana na Ukrainie. Uważamy, że nie da się budować zdrowych wspólnych relacji pomiędzy naszymi sąsiednimi krajami bez poznania wzajemnych stosunków, trudnej wspólnej historii oraz źródeł wspólnej tożsamości. Dlatego przeprowadziliśmy wspólnie z opiekunami grupy młodych uczestników projektu z Ladana szereg spotkań, warsztatów, szkoleń i konsultacji, podczas których rozważaliśmy to, jak wspierać budowanie ukraińskiej państwowości i jak się to ma do polskiej racji stanu.
Uczestnicy projektu, zarówno z Polski jak i z Ukrainy, wzięli udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez: zawodowych trenerów, ludzi ze świata nauki i polityki. Nasze działania opierały się na wymianie, która stała się początkiem owocnej współpracy obu środowisk, tym bardziej, że w trakcie projektu pojawiły się pomysły na wspólne dalsze działania organizacji uczestników w Polsce i na Ukrainie oraz w naszych regionach. Projektowanie wspólnych działań nie miałoby sensu, jeśli nie mieliby się nimi później zająć kompetentni liderzy swoich środowisk. Z tego powodu na każdym etapie projektu obszernie poruszaliśmy temat umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich a także sposobów zarządzania ludźmi w organizacjach.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego