Akademia Światła - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 35RN/2015
Tytuł: Akademia światła
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej: Stowarzyszenie "Miasto Jana"
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Rozświetlona Puszcza Piska
Czas trwania projektu: 01.04 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu: Ruciane Nida
Opis:
Głównymi celami projektu było zapoznanie uczestników z produkcją świec (woskowych, parafinowych) i przedstawienie równych technik dekoracji. Uświadomiono uczestników, że działania twórcze są wspaniałym sposobem na ciekawe spędzenie czasu z przyjaciółmi i rodziną. Zajęcia pozwoliły lepiej zintegrować społeczność lokalną i promować produkty wytworzone tradycyjnymi metodami. Jednym z głównych celów była budowa dumy lokalnej, dostarczenie radości ze wspólnej pracy, a także pozytywne przeżycia związane możliwością wykazania się własnymi umiejętnościami. W trakcie trwania projektu pokazano, jak twórczo i aktywnie można spędzić czas. Działania prowadzone w czasie warsztatów miały na celu przeprowadzanie uczestników przez cały proces wytwarzania świec. Zaczynając od doboru materiału (wosku czy parafiny), poprzez wybór zapachu, kształtu formy, koloru, jak również doboru odpowiednich ozdób. W ramach warsztatów, efekty pracy udokumentowano poprzez przygotowanie wystawy i kiermaszu, prezentacje na stronach internetowych (facebooku) i podczas poczęstunku oraz na zdjęciach. Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie dla wszystkich chętnych mieszkańców i zainteresowanych osób, gdzie podzielono się pomysłami, doświadczeniami oraz zaprezentowano wszystkie świece jakie udało się zrobić. Wszystkie zaplanowane warsztaty artystyczne zostały zrealizowane. Projekt przyczynił się do zintegrowania środowiska lokalnego, wyposażył uczestników w praktyczne i twórcze umiejętności zorganizowania czasu jak i pracy w zespole. Dzięki projektowi nawiązała się współpraca, solidarność lokalna społeczności (np. przez odtwarzanie wspólnych tradycji, przekraczanie podziałów między ludźmi, lepsze poznawanie grup mniejszościowych i ich tradycji) tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji (np. przez tworzenie nowych wydarzeń, okazji o charakterze publicznym: przedstawień, wystaw, przestrzeni, w których mieszkańcy mogą spotykać się, spędzać czas), tworzenie możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego w społeczności.

Kwota projektu (zł): 5900,00
Kwota dotacji (zł): 4000,00
Wkład własny (zł): 1900,00
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego