ArcyCyrk - pedagogika cyrku jako alternatywna forma pracy z dziećmi i młodzieżą - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 69/RN/2015
Tytuł: ArcyCyrk - pedagogika cyrku jako alternatywna forma pracy z dziećmi i młodzieżą
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej: Stowarzyszenie "Miasto Jana"
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Cyrkowe Głowy
Czas trwania projektu: 15.04 - 31.07.2015
Miejsce realizacji projektu: Gmina Ruciane Nida
Opis:
Celem projektu było wzmocnienie aktywnych zachowań społecznych oraz zmniejszenie niekorzystnych form spędzania wolnego czasu (takich jak internet, telewizja) poprzez wzrost różnorodności zajęć pozaszkolnych i wykorzystania pedagogiki cyrku, jako innowacyjnego narzędzia pedagogicznego do wspierania ogólnego rozwoju tych, którzy podejmują się nauki działań cyrkowych. Można stwierdzić, iż cel został w pełni osiągnięty. Uczestnicy zajęć chętnie wracali na warsztaty, angażowali się w działania, aktywnie spędzając czas podczas zajęć.
W ramach projektu przeprowadzono cykl 14 warsztatów, po 2 godziny warsztatowe każdy: Zabawy integracyjne z chustą animacyjną i tunelem; Warsztaty balonowe i bańkowe; Zabawy „burza mózgu” – zabawy z 1 piłeczką; Nauka żonglowania; Nauka żonglowania – chusty i piłeczki; Nauka żonglowania – piłeczki; Slack line i rola bola, czyli gdzie jest moja równowaga; Diabolo i flower stick; Nauka kręcenia talerzem; Diabolo i flower stick cz.II; Nauka żonglowania – piłeczki cz.II; Akrobatyka – piramidki cyrkowe ; Zabawy ruchowe z wykorzystaniem przedmiotów cyrkowych – obręcze, maczugi; Zakończenie warsztatów/ balonowe szaleństwa.
Ponadto rezultatem realizacji projektu jest zacieśnienie więzi wśród dzieci i młodzieży, zbudowanie kapitału społecznego, zdobycie umiejętności artystycznych, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę tworzenia alternatywnych form spędzania wolnego czasu, które pozytywnie wpływają na życie codzienne (naukę, koncentrację, równowagę psycho-ruchową).

Kwota projektu (zł): 6845,00
Kwota dotacji (zł): 4000,00
Wkład własny (zł): 2845,00
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego