Ekomuzeum Marcinkowo w obiektywie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 6/RN/2015
Tytuł: „Ekomuzeum Marcinkowo w obiektywie”
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej: FUNDACJA INKUBATOR KREATYWNOŚCI
Czas trwania projektu: 01.06 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu: Marcinkowo
Opis:
Projekt „ Ekomuzeum Marcinkowo w obiektywie” służył głównie stymulowaniu aktywności obywatelskiej i wspólnemu współdziałaniu dla osiągnięcia  konkretnego celu jakim jest integracja mieszkańców wsi Marcinkowo przy publikacji katalogu promującego piękno i atrakcyjność wsi. Do projektu zaproszeni zostali mieszkańcy wsi, przedsiębiorstwa prywatne oraz grupy nieformalne ( koło gospodyń wiejskich), a także placówka szkolna oraz wolontariusze i pracownicy organizacji wnioskującej.
Działania w ramach realizacji projektu:
1. wydruki materiałów promujących projekt oraz ich kolportaż
2. spotkanie w szkole z dziećmi, młodzieżą i rodzicami na temat projektu w celu zachęcenia osób do udziału
3. zatrudnienie profesjonalnego fotografa na przeszkolenie uczestników projektu w celu zrobienia dobrych zdjęć
4. nadsyłanie prac konkursowych do biura projektu
5. wyłonienie najładniejszych zdjęć i nagrodzenie zwycięzców
6. przygotowanie materiałów do druku
7.kolportaż katalogów.
Poprzez publikację  zwiększona została świadomość turystów i mieszkańców wsi o atrakcyjności tego niezwykłego miejsca. Wydanie pięknej publikacji (katalogu ze zdjęciami przyrodniczymi) oraz zwiększona aktywność mieszkańców i integracja, to wypracowane dobro wspólne w wyniku realizacji projektu.

Kwota projektu (zł): 3340,00
Kwota dotacji (zł): 3000,00
Wkład własny (zł): 340,00
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego