Rsz - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Klub Kreatywnego Żeglowania Fale Mazur - 2008

Diagnoza wskazała na problem braku umiejętności przez młodzież planowania własnej przyszłości. Inne potrzeby to nauka lub doskonalenie żeglowania, ratownictwa i ochrony środowiska. Młodzież stworzyła grupę żeglarską, zespół szantowy, zespół ratownictwa wodnego, grupę ekologiczną i grupę miłośników przygody. 

Udało się zrealizować:
- warsztaty i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wodnego
- wykłady z teorii i praktyki żeglowania, nurkowania
- prace przy sprzęcie, rejsy, spływ kajakowy
- prelekcje: kapitana, ratownika WOPR, nauka i śpiewanie szant
- konkursy (Piracka Uczta, na Banderę Klubu, Czyste Mazury)
- wyjazd studyjny do Gdańska

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego