Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie 2011 ogłoszony! - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkurs "Działaj Lokalnie" - wydłużenie terminu składania wniosków! Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem został przedłużony termin składania wniosków o granty w ramach Programu "Działaj Lokalnie" do 15 lipca 2011 roku do godz. 15:00 - liczy się data stempla pocztowego
Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 9 maja 2011 r. rusza nabór do drugiego konkursu VII edycji Programu "Działaj Lokalnie". Wnioski będzie można składać do 24 czerwca 2011 r. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się już we wrześniu.
Już po raz drugi lokalni działacze powiatu piskiego i mrągowskiego będą mogli pozyskać pieniądze na swoje działania w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W VII edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
PLIKI DO POBRANIA
Pobierz BUDŻET
Pobierz
WNIOSEK
Pobierz REGULAMIN

O dotacje mogą się ubiegać:
organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (tj. fundacje, stowarzyszenia, oddziały Caritas zarejestrowane w KRS lub uczniowskie kluby sportowe)
oddziały terenowe stowarzyszeń mające siedzibę na terenie objętym konkursem i posiadające pełnomocnictwo do zawierania umów oraz prowadzące własną księgowość,
grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub inna instytucja publiczna.
Do konkursu nie mogą przystąpić fundacje skarbu państwa i ich oddziały, spółdzielnie socjalne i mieszkaniowe oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych, Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:
mają siedzibę w gminach: Ruciane-Nida, Pisz, Orzysz, Biała Piska, Mikołajki, Piecki
planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej powinny dotrzeć do siedziby OŚRODKA "DZIAŁAJ LOKALNIE" do dnia 24 czerwca 2011 roku na adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży ul. Polna 2, 12-221 Ruciane-Nida lub ul. Kolejowa 2B, 12-221 Ruciane-Nida Decyduje data stempla pocztowego. Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach "Działaj Lokalnie VII" można uzyskać:
osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2B, Ruciane-Nida
na stronie internetowej: www.spdim.pl
e-mail kierod@op.pl lub spdimrn@gmail.com
telefonicznie pod numerem: 510 211 940
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Przed przystąpieniem do pisania projektu oraz wypełniania wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat konkursu grantowego w 2011 roku.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego