Konkurs plastyczny "Wólka w obiektywie" - do wygrania atrakcyjne nagrody - projekt FIO WML - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:


Konkurs plastyczny "Wólka w obiektywie" - do wygrania atrakcyjne nagrody - projekt FIO WML

Na pytanie odnośnie realizacji projektu ""Wólka i okolice w obiektywie", koordynatorka, Pani Dorota Bogucka odpowiada: 

"11 lipca 2015 odbyło się spotkanie zaplanowane przez grupę przygotowującą projekt. Spotkanie miało miejsce w św
ietlicy wiejskiej, wzięło w nim udział 11 osób. Omawiano plan przeprowadzenia kampanii społecznej wśród mieszkańców Wólki i sąsiednich sołectwach. Podzielono zadania pomiędzy uczestników projektu: min. osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów do tablicy informacyjnej, założenia strony internetowej, zaplanowano zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji działania, artykułów na poczęstunek podczas spotkań, jako że projekt ma za zadanie zachęcenie mieszkańców uczestnictwa w zaplanowanym przedsięwzięciu, omawiano plan promocji i rozpowszechniania informacji.
29 lipca odbyło się kolejne spotkanie, na które przyszło 6 osób - było to spotkanie robocze - na którym zaakceptowano listy zakupów, jakie planuje się zrealizować na potrzeby projektu. Omówiono regulamin i kartę zgłoszeniową oraz plakat na konkurs fotograficzny, materiały przygotowane przez Dorotę Bogucką – lidera grupy.
 
Regulamin oraz Kartę Zgłoszeniową można pobrać poniżej artykułu lub na stronie naszego miasta i gminy .

W najbliższym czasie planujemy wykonanie tablicy informacyjne, która będzie zawierała informacje na temat ścieżek turystyczno – rekreacyjnych oraz przyrody zlokalizowanych w pobliżu wsi, która znajduje się na obszarze Natura 2000. Tablica będzie elementem infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej; obecnie zbierane są materiały.
Trwają prace przygotowujące stronę internetową, konsultacje osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt.
Ostatniego dnia lipca zakupiono materiały biurowe oraz artykuły na potrzeby spotkań w ramach realizowanego projektu.
W połowie sierpnia spotkaliśmy się w celu zaplanowania nagród głównych w konkursie, jak też przeprowadzenia rozmowy na temat przebiegu konkursu fotograficznego.
Na koniec wakacji dokonano zakupu nagród głównych.
W najbliższym czasie planujemy spotkanie osób zaangażowanych w projekcie w celu omówienia dalszych działań w związku z realizacją projektu. "


 
Kryteria oceny:

  • wartość estetyczna
  • zgodność z tematem konkursu
  • spełnienie wymogów formalnych
  • jakość techniczna
  • interpretacja tematu

Telefony kontaktowe do organizatorów:
695 571 550
883 000 419
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego