Lato aktywne- Lato bezpieczne - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 2/RN/2015
Tytuł: Lato aktywne- Lato bezpieczne
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej: Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Pogoda Dzieciom
Czas trwania projektu: 01.06 - 31.08.2015
Miejsce realizacji projektu: Orzysz
Opis:
Celem projektu było promowanie bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności w zakresie ochrony życia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego oraz pobudzenie i wzrost świadomości w zakresie odpowiedzialności za własne i cudze życie. W projekcie wzięło udział pięćdziesięciu uczestników. W sierpniu, na plaży "Irys" w Orzyszu, przy ponad 35-stopniowych upałach, dzieci, wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyły w pokazie ratowników medycznych/wodnych oraz brały udział w grach i zabawach w wodzie. Ponadto dzieci dostały upominki od sponsorów oraz cukierki od prowadzących warsztaty ratowników.
Projekt przyniósł wiele korzyści na różnych płaszczyznach. Zwiększono bezpieczeństwo społeczne, poprzez przeszkolenie 46 osób z pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzrósł poziom umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz reagowania na zagrożenia, z którymi spotykamy się na co dzień. Uczestnicy warsztatów znają numery alarmowe, podstawowe czynności niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy przed przyjazdem karetki oraz zasady bezpiecznego zachowywania się nad wodą. Rezultatem jest również zmniejszenie liczby wypadków w okresie letnim, w szczególności na plażach i innych kąpieliskach. Istotnym rezultatem projektu jest pożyteczne i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego osób marginalizowanych społecznie. Rezultatem działania projektu jest oprócz poprawy bezpieczeństwa i zintegrowania mieszkańców Gminy Orzysz, rozwinięcie współpracy między organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym. Osiągnęliśmy również wzrost atrakcyjności Gminy Orzysz wśród mieszkańców Gminy i turystów.
Rodziny biorące udział w projekcie spędziły aktywnie czas, poznały nowe możliwości atrakcyjnie spędzanego, wolnego czasu. Projekt wpłynął na aktywizację lokalnego społeczeństwa. Dzięki realizacji projektu zmniejszyliśmy podziały między ludźmi. W lokalnej społeczności istotne jest wsparcie dla osób marginalizowanych, tworzenie możliwości do uczenia się, poszerzania swojej wiedzy oraz nabywania nowej. Projekt przyczynił się do wzmocnienie więzi między organizacjami publicznymi (LGD Mazurskie Morze, Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom, Stowarzyszenie Właścicieli Domków Rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynku Doraźnego Irys w Orzyszu), władzami lokalnymi i społecznością lokalną oraz do wzrostu atrakcyjności regionu dla mieszkańców i turystów.

Kwota projektu (zł): 6840,00
Kwota dotacji (zł): 4000,00
Wkład własny (zł): 2840,00
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego