Mazury po mazursku - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 60/RN/2015
Tytuł: MAZURY PO MAZURSKU
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej: Stowarzyszenie Zielone Dzieci
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Archipelagi Kultury Warmii i Mazur
Czas trwania projektu: 01.05 - 31.10.2015
Miejsce realizacji projektu: Mazury
Opis:
W ramach działań projektowych przeprowadzono wspólne zajęcia dla dzieci i seniorów przybliżające kulturę mazurską w Pieckach, a dla społeczności w Mrągowie i Sorkwitach zajęcia odtwarzające historię regionu dotyczącą mazurskich zwyczajów związanym z codziennym życiem społeczności lokalnej. Powstałe prace, które zostały wyeksponowany na festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwiatach, udokumentowano poprzez specjalne informatyczne technologie procesu tworzenia prac warsztatowych. Powstała w ten sposób Zielona Księga Mazur, zawierająca opowiastki o mazurskich codziennych zwyczajach i pięknie tajemnic mazurskiej przyrody. Projekt także przysłuzył się badaniu i odtworzeniu regionalnego stroju mazurskiej (sensburskiej lub ządźborskiej gburki), dokonano rekonstrukcji takiego stroju z opisem i dokumentacją pracy nad wykonaniem z udziałem warsztatu tkackiego przez twórcę ludowego z Mazur. Spełniła się ogromna potrzebakonsolidacji środowiska lokalnego wokół tematu regionalnej historii stroju mazurskiego i integracji służącej budowaniu tożsamości z współczesnymi Mazurami. W opisach zawarto etnobotaniczne bogactwa flory mazurskiej, stworzono Zieloną Księgę Mazur - dzieło popularyzatorskie o tradycjach mazurskich i przyrodzie, pod nadzorem merytorycznym Centrum Badań nad Dziedzictwem Przyrodniczym i Kulturowym UWM. Zielona Księga Mazur jest powiązana z pracami artystycznymi pochodzących z tradycji mazurskich domostw. Mieszkańców nauczono patrzenia na mazurskie dziedzictwo jak na skarb kultury i natury. Doszło do głębokiej przemiany świadomości i zmiany mentalności starszych i młodszych mieszkańców, którzy dotychczas często zapominali o tym, co okazuje się być bardzo cenne dla turystów z zewnątrz - różnorodność form kulturowych Mazur, wyjątkowość mieszkańców i ich zwyczaje.

Kwota projektu (zł): 6750,00
Kwota dotacji (zł): 4000,00
Wkład własny (zł): 2750,00
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego