Międzypokoleniowy Teatr - Legendy Mazurskie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 87/RN/2015
Tytuł: Międzypokoleniowy Teatr - Legendy Mazurskie
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej: Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "WEJSUNY"
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Pasjonaci Teatru
Czas trwania projektu: 01.06 - 30.11.2015
Miejsce realizacji projektu: Karpa, gmina Ruciane Nida
Opis:
Celem projektu było stworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych. Realizując zadanie, przetarto drogę dla rozwoju nowej oferty edukacyjno-kulturalnej, zaangażowano osoby starsze w projekty inicjowane przez osoby młode. Polepszono jakość życia człowieka starszego, który uzyskał pomoc w realizacji marzeń poprzez możliwość rozwoju dzięki udziałowi w wielu rodzajach aktywności. W efekcie powołano międzypokoleniowy Teatr „Jak się żyje na Mazurach”, który przyczynił się do zaktywizowania seniorów i wspólnego wypracowania wraz z młodymi nowego sposobu na zagospodarowanie czasu wolnego.
W celu zdobywania nowych doświadczeń i propagowania dobrych praktyk, zorganizowano wyjazd dla uczestników projektu do Teatru w Warszawie, połączony z wizytą studyjną w Klubie Seniora na warszawskiej Pradze. Wystawiono dwie odsłony sztuki teatralnej, przygotowano szkice legendarnych postaci i uszyte 10 strojów teatralnych mazurskich postaci. Przygotowano też opowieść, jako spis legend i bajek o tradycjach i kulturze Mazur, której autorami są Seniorzy 60+. Treść, scenografię oraz kostiumy opracowano w odniesieniu do wiedzy zdobytej podczas 20 godzin warsztatów teatralnych.
Zaplanowano i zrealizowano działania mające na celu poprawę funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym. Przyczyniło się to do wypracowania przykładów dobrych praktyk działań dla starszych mieszkańców obszarów wiejskich w okolicy i nie tylko. Ważne było także wypromowanie aktywności i integracji międzypokoleniowej i stworzenie specjalnej oferty edukacyjnej oraz nowej formy inicjatywy lokalnej, odpowiadającej na potrzeby osób starszych, mieszkających na terenie wsi Karpa i gminy Ruciane -Nida.
Projekt był swoistym Inkubatorem Tradycji Regionu, nastawionym na warsztaty teatralne, muzyczne, literackie, rękodzielnicze, plastyczne i taneczne w formie wydarzeń kulturalnych, do której zaproszono młodych i starych mieszkańców gminy Ruciane oraz turystów.

Kwota projektu (zł): 8140,00
Kwota dotacji (zł): 5000,00
Wkład własny (zł): 3140,00
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego