MOŻESZ LICZYĆ NA MŁODYCH Z CHARAKTEREM - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zdjęcia i tekst: Anna Opońska-Nosek
W ramach inicjatywy „Działaj lokalnie” uczestnicy projektu „Młodzi z charakterem” 8-9.06.2012 r. wzięli udział w warsztatach szkoleniowych Liderów Młodzieżowych przygotowujących do pracy z młodzieżą eksperymentującą lub uzależnioną od środków psychoaktywnych. Uczniowie Zespołu Szkół Leśnych: Olga Jabłońska, Szymon Drężek, Wojciech Kieda, Damian Kaliński oraz Emilian Serafin doskonalili swój warsztat pod okiem szkoleniowców terapeutów z Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „Etap” w Białymstoku.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
-    podstawy prowadzenia działań profilaktycznych,
-    psychospołeczne aspekty podejmowania zachowań ryzykownych,
-    rodzaje, fazy, mechanizmy uzależnień,
-    formy i rodzaje pomocy osobom z grup ryzyka uzależnionym i ich rodzinom,
-    streetworking- cele, formy pomocy, specyfika pracy, miejsca,
-    streetworking- sposoby diagnozowania sytuacji, miejsca, potrzeb,
-    komunikacja, skuteczna komunikacja, bariery w komunikacji,
-    jak rozpoznać czy osoba jest pod wpływem środków psychoaktywnych,
-    procedury postępowania z osobą będącą pod wpływem środków psychoaktywnych,
-    rozwijanie umiejętności przywódczych,
-    wyrażanie i przyjmowanie konstruktywnej krytyki,
-    coaching i doradzanie.

Opiekunowie grupy: Ewa Deptuła, Andrzej Stawryłło.
Koordynator projektu: Anna Opońska-Nosek.
Streetworker Bartek pokazał nam ciekawe miejsca w Białymstoku nawiązując do swojej pracy z trudną młodzieżą.

W tle Pałac Branickich, obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Od lewej: Streetworker Bartek, Emilian Serafin, Wojciech Kieda, Szymon Drężek, Olga Jabłońska, Dominika Nosek, Damian Kaliński (liderzy młodzieżowi przygotowani do pracy z młodymi ludźmi eksperymentującymi lub uzależnionymi od środków psychoaktywnych).

Na warsztatach z podstaw prowadzenia działań profilaktycznych i streetworkingu.

Dyrektor Stowarzyszenia „Droga” NZOZ Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „Etap”- mgr Elżbieta Powichrowska.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego