Nabór do Działaj Lokalnie IX - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
W RUCIANEM NIDZIE
we współpracy z partnerami biznesowymi, lokalnymi samorządami i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX" 2015rW IX edycji Programu „Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

Program adresowany jest do:
1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.

2. grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nie posiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu. 

3. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które: 
mają siedzibę w gminach: Ruciane Nida, Pisz, Biała Piska, Orzysz, Mikołajki, Piecki oraz Mrągowo i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie przez generator wniosków do dnia 10 maja 2015 roku .

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX" można uzyskać:
Karolina Śliwka, asystentka koordynatorki Ośrodka Działaj Lokalnie,
spdimrn.karolina@gmail.com,
tel.: 500 122 811
lub
Alina Kierod, Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie
kierod@op.pl
tel.: 510 211 940
lub
spdimrn@gmail.com
tel.: 500 227 829


Do pobrania:


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego