Nabór wniosków do FIO Warmia Mazury Lokalnie zakończony! - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

NABÓR WNIOSKÓW DO FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE ZAKOŃCZONY!

Mamy rekordową liczbę złożonych wniosków! W trwającym do północy 7 kwietnia 2015 naborze wpłynęło 346 wniosków na lokalne inicjatywy społeczne, wspieranie działań samopomocowych, start - upy dla młodych organizacji pozarządowych.

Ośrodki i Punkty Doradcze Warmia Mazury Lokalnie 8 kwietnia 2015 rozpoczynają ocenę formalną wniosków. W najbliższym czasie wszyscy Wnioskodawcy otrzymają informację o wynikach oceny formalnej i zostaną poproszeni o wymagane poprawki i uzupełnienia.

UWAGA!
TERMIN NA POPRAWIENIE WNIOSKU TO 3 DNI ROBOCZE OD WYSŁANIA MAILA (wskazanego do kontaktu we wniosku! Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.

Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków i Punktów:
- z powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego - 109 wniosków
- z  powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna - 37 wniosków
- z powiatów:  kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego  - 41 wniosków
- z powiatów:  mrągowskiego, piskiego, giżyckiego - 68 wniosków (!)
- z powiatów:  nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego - 45 wniosków
- z powiatów:  elbląskiego i miasta Elbląga - 26 wniosków,
- z powiatów:  gołdapskiego, węgorzewskiego - 20 wniosków.
  
Przypominamy, ze limit środków na dofinansowanie projektów wynosi w roku bieżącym 313 600 złotych i zostanie w najbliższym czasie powiększony o dodatkową kwotę rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 16 400 złotych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego