Nasze Osiedle - Święto Sąsiada - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 19/RN/2015
Tytuł: Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej: Nasze Osiedle - Święto Sąsiada
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Fajni Sąsiedzi
Czas trwania projektu: 01.05 - 31.07.2015
Miejsce realizacji projektu: Orzysz
Opis:
Istotą projektu było pobudzenie mieszkańców do aktywności społecznej poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców z zakresu samopomocy sąsiedzkiej, prowadzenia działań wspierających potrzebujących członków społeczności lokalnej (zwłaszcza pozyskiwanie funduszy, planowanie i przeprowadzanie działań) mieszkańców osiedli miasta Orzysz oraz wzmocnienie integracji sąsiedzkiej oraz gotowości do współpracy pomiędzy mieszkańcami osiedla i miasta Orzysz.
Projekt polegał na przeprowadzeniu szeregu działań w ramach Święta Osiedla - Święta Sąsiada, które zaangażowały różne grupy mieszkańców. Działania były skierowane do wszystkich:
1. rodzinny rajd rowerowy - wyjazd rowerami całych rodzin do lasu, poczęstunek z pieczeniem kiełbasek, wspólne śpiewy - specjalny śpiewnik, pogadanka historyczna
2. dwie publikacje gazetki pn. Nasze Osiedle - materiały o osiedlu, programie Święta Osiedla, sprawozdanie z obchodów i refleksje nt. ludzi i spraw mieszkańców. Pierwsze wydanie miało miejsce kilka tygodni przed działaniami, a drugie kilka tygodni po obchodach Święta. Materiały do wydania gazetki jak i cały proces wydawniczy przygotowali sami mieszkańcy na zasadzie wolontariackiej. Gazetka była wydana bezpłatnie na terenie osiedla i miasta w ilości łącznej 400 egz.
3. konkurs na nazwę osiedla - nazwa wybrana w wyniku konkursu  Zielona Dolina - została umieszczona na tablicy przy osiedlu i na kilku małych furtkach posesji - tabliczki wydane w ramach nagrody za aktywny udział
4. dla dzieci malowanie po asfalcie - konkurs z nagrodami, w którym wzięło udział 11 dzieci,
5. malowanie twarzy najmłodszych
6. prezentacja domowych wypieków cukierniczych  - przyniesiono 28 wypieków,
7. debata z władzami gminy - burmistrz i miejscowy radny. 90 osób wzięło udział w debacie nt. "Co trzeba zrobić dla naszej osiedlowej i miejskiej społeczności i jak możemy się w to włączyć?",
8. serdeczności dla seniorów - rozmowy o uwrażliwianiu na potrzeby drugiego człowieka, kwiaty, listy gratulacyjne, herbata z ciastem i wyjazd w ramach integracji sąsiadów juniorów z sąsiadami seniorami
9. "grillowanie na skrzyżowaniu" - poczęstunek kiełbaskami
10. pokaz tańca ulicznego - popisy młodzieży Orzysza
11. disco polo dla wszystkich - nagłośnienie miejsca zabaw
12. z uwagi na warunki atmosferyczne nie przeprowadzono obserwacji nieba - teleskopem z projektu "Bliżej Nieba"
13. baza kontaktów mieszkańców - lista telefonów sąsiadów "w razie" ważnych potrzeb w formie kalendarzyka.
W wyniku realizacji projektu:
- mieszkańcy przekonali się, że sami wiele mogą zrobić dla swojego środowiska,
- zauważyli, że taka praca na rzecz swojego otoczenia jest możliwa i potrzebna, a także, że jest to dobrze przyjmowane przez społeczność,
- działania pobudziły społeczność do większej aktywności.

Kwota projektu (zł): 4519,25
Kwota dotacji (zł): 2119,25
Wkład własny (zł): 400,00
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego