O nas - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
w Rucianem-Nidzie jest organizacją pozarządową. Powstało w czerwcu 2005 r. Powołała je 18-osobowa grupa ludzi, wśród których są przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół. Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres czterech lat. Od chwili powstania przewodniczącą jest Alina Kierod.

Misja

Celem Stowarzyszenia jest pomaganie dzieciom potrzebującym wsparcia w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych Jesteśmy pewni, że wsparcie udzielone dziecku i jego rodzinie pozytywnie wpłynie na jego postawę, aspiracje szkolne i życiowe, a prowadzona przez nas profilaktyka środowiska zapobiegnie wchodzeniu dzieci w grupy nieformalne, podniesie poczucie własnej wartości i ułatwi wejście w dorosłe życie.


Jak realizujemy misję ?


  • Powołaliśmy Młodzieżowy Wolontariat

  • Powołaliśmy Koło Redakcyjne "Głos znad Nidki"

  • Powołaliśmy Klub Żeglarski "Omega II"

  • Organizujemy wypoczynek wakacyjny oraz zajęcia w czasie ferii zimowych

  • W miarę posiadanych środków udzielamy pomocy materialnej

  • Prowadzimy poradnictwo indywidualne i zajęcia warsztatowe dla rodziców

  • Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy

Statut
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego