Ogłaszamy nabór wniosków do "Działaj Lokalnie IX" 2016! - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

   


STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
W RUCIANEM NIDZIE
we współpracy z partnerami biznesowymi, lokalnymi samorządami, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności
ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX" 2016r


 

 W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 
 
Program adresowany jest do:
1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
 
2. grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nie posiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu. 
 
3. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Ruciane-Nida, Pisz, Orzysz, Mrągowo, Piecki, Giżycko i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.
 
Wnioski należy przesyłać wyłącznie przez generator wniosków do 11 maja 2016 roku.

 
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX" można uzyskać:
Karolina Śliwka, asystentka koordynatorki Ośrodka Działaj Lokalnie,
spdimrn.karolina@gmail.com,
tel.: 500 122 811
lub
Alina Kierod, Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie
kierod@op.pl
tel.: 510 211 940
lub
Stanisław Kierod
spdimrn@gmail.com
tel.: 500 227 829
 
 
Do pobrania:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego