Ogłoszenie naboru - Działaj Lokalnie - Mrągowo - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Działaj Lokalnie > Działaj Lokalnie - Regranting z Gminą Miasto Mrągowo
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Ośrodek Działaj Lokalnie
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz
Gminą Miasto Mrągowo w ramach Programu „Regranting w zakresie promocji Gminy Miasto Mrągowo” w komponencie „Sport zmienia Mrągowo”
Ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” 2015
 
 
W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego w ramach szeroko pojętej współpracy w zakresie promocji Gminy Miasta Mrągowa - komponent "Sport zmienia Mrągowo". Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
 
Program „Działaj Lokalnie” adresowany jest do:
 
Program adresowany jest do:
  • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego),  z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
  • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej),  w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
  • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części IX pkt.3)
 
 
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
- mają siedzibę na terenie Gminy Miasto Mrągowo
- planują prowadzić działania na terenie wymienionej gminy 
  
W tegorocznej edycji wnioski będzie można pisać i składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków. Na etapie składania wniosków nie należy dołączać żadnych załączników. 
Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków do dnia 10 maja 2015 roku.
Przed ostatecznym złożeniem wniosku będzie można go skonsultować i uzyskać porady, zarówno mailowo, telefonicznie jak i osobiście. Ważne, aby konsultacji nie zostawiać na ostatni dzień składania wniosków, a wszelkie wątpliwości konsultować na bieżąco.
 
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX” można uzyskać:

  1. Alina Kierod – koordynator Ośrodka „Działaj Lokalnie, tel. kom. 510 211 940, kierod@op.pl
  2. Biuro Projektu – Karolina Śliwka, tel. kom 500 120 811, spdimrn.karolina@gmail.com

Dokumenty (do pobrania:)
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego