Rsz - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse - 2008

Projekt polegał na zorganizowaniu jednodniowego Forum Programu "Równać Szanse" w Rucianem-Nidzie.
Forum (dla 40 uczestników) odpowiadało na nowe lokalne potrzeby, wzmocniło współpracę i poprawiło komunikację pomiędzy władzą lokalną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, szkołami, rodzicami dzieci i młodzieży. Forum doprowadziło do powstania w gminie Ruciane-Nida centrum skupiającym aktywnych ludzi, którym zależy na wyrównywaniu szans młodzieży na dobry start w dorosłe życie.

Uczestnicy i odbiorcy Projektu:
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
- liderzy Programu Równać Szanse
- liderzy PAFW
- przedstawiciele lokalnych instytucji wspierających działania na rzecz równych szans młodzieży:
- organizacji pozarządowych, powiatowych i gminnych władz samorządowych (starosta, burmistrz)
- lokalnych przedsiębiorców
- Domu Kultury
- dyrektorzy okolicznych szkół
- rodzice uczestników realizowanych projektów w Programie „Równać Szanse”
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego