PROGRAM PILOTAŻOWY PAJACYK W POWIECIE PISKIM I MRĄGOWSKIM - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROGRAM PILOTAŻOWY PAJACYK W POWIECIE PISKIM I MRĄGOWSKIM.


Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie,  pod koniec sierpnia 2016 r.  podpisało umowę o współpracy z Fundacją Polska Akcja Humanitarna. Celem współpracy jest rozwinięcie systemu docierania z pomocą do beneficjentów w zakresie dożywiania dzieci, poprzez rekonesans sytuacji lokalnej, wyszukiwanie instytucji, do których uczęszczają potrzebujące pomocy żywnościowej dzieci oraz finansowanie posiłków w tychże instytucjach. Działania podejmowane są w ramach Programu Pilotażowego Pajacyk, którego adresatami są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat, które z różnych przyczyn nie są objęte w zakresie dożywiania, wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej a takiego wsparcia potrzebują. Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic, którym przekazywane będą środki finansowe na dożywianie. Pragniemy zaznaczyć, iż ramach Programu prowadzone jest dożywianie dzieci z jednej strony i prace nad polepszeniem systemu pomocy w zakresie dożywiania – z drugiej. Wszystkie szkoły i świetlice zapraszamy do współpracy. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego