Rozstrzygnięcie Konkursu DL - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - Ośrodek Działaj Lokalnie - po raz trzeci rozstrzygnęło Konkurs Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Do Stowarzyszenia wpłynęło 18 wniosków, z czego 11 dostało dotację.

Do naszych tegorocznych grantobiorców w najbliższym czasie zostaną przesłane umowy grantowe.

Lista wniosków:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego