Sport dla każdego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 81/RN/2015
Tytuł: SPORT DLA KAŻDEGO
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: TERLIK TEAM MMA MIKOŁAJKI
Czas trwania projektu: 01.06. - 30.11.2015
Miejsce realizacji projektu: Mikołajki
Opis:
Koordynator projektu wyszedł z inicjatywą stworzenia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych dla Mikołajczan i nie tylko poprzez wykorzystanie różnorodności proponowanych sportów walki i samoobrony w okolicznych ośrodkach i klubach sportowych. 
Realizatorzy stworzyli fantastyczne miejsce do spędzania wolnego czasu, co więcej stali się alternatywą dla innych, popularnych sportów, jak na przykład piłki nożnej. 
Przedsięwzięcie uzmysłowiło, że mimo braku drużyny, w której się gra, bo sztuki walki należą do sportów indywidualnych, zawodnicy mogą stworzyć zespół, zjednoczyć się i lepiej poznać. Podział uczestników na grupy wiekowe pozytywnie wpłynął na ich zachowanie. 
Spotkania z trenerami uświadomiły zawodnikom, że sport to nie tylko walka i ćwiczenia fizyczne, ale także zdrowa dieta, kondycja psychiczna i ciągłe samodoskonalenie.
W ramach projektu zostały kupiono stroje i sprzęt sportowy; uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa w wodzie i na wodzie oraz dotyczących unikania urazów i kontuzji podczas treningów, co skutecznie podniosło znaczenie UKS Jiujutsu Terlik Team w okolicy; zajęcia odbywały się także w Piszu.

Kwota projektu (zł): 6496,00
Kwota dotacji (zł): 3500,00
Wkład własny (zł): 2996,00
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego