Lokalne Partnerstwa PAFW/ ASOS - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

18 września Zarząd Stowarzyszenia wraz z 6 reprezentantami innych organizacji wziął udział w spotkaniu inaugurującym rozpoczęcie realizacji projektów dofinansowanych w ramach trzeciej edycji programu "Lokalne Partnerstwa PAFW".

Realizowany od 2009 roku program ma na celu inicjowanie współpracy między uczestnikami różnych przedsięwzięć Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rzecz tworzenia partnerstw prowadzących projekty dla dobra wspólnego lokalnych społeczności. Partnerstwa powstają w gminach, w których realizowane były różne programy Fundacji (m.in. „Działaj Lokalnie”, „Liderzy PAFW”, „English Teaching”, „Równać Szanse”, „Szkoła Ucząca Się”, „Wolontariat Studencki”, „Dla Dzieci”, „Obywatel i Prawo”, „Przemiany w Regionie”). Uczestnikami partnerstw są samorządy, organizacje pozarządowe, firmy i media lokalne, a ich liderami - Ośrodki Działaj Lokalnie. W dwóch pierwszych edycjach „Lokalnych Partnerstw PAFW” udział brało 15 partnerstw, które realizowały działania w 30 gminach. W ramach projektów udało się m.in. zmienić regulacje prawne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Żywcu, utworzyć młodzieżowe radio internetowe w Nidzicy i Klub „Flisaka” w Solcu nad Wisłą.

Partnerstwa, których zasięg działania obejmuje łącznie 19 gmin, miały okazję przedstawić działania planowane w ramach dotowanych inicjatyw, które dotyczą m.in. zagospodarowania przestrzeni społecznej, stworzenia regionalnego produktu i ocalenia kulturowego regionu.

Uczestnicy zapoznali się również z ofertą innych programów PAFW, które przedstawili Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy PAFW oraz Agnieszka Mazur, Kierownik Programowy PAFW. Noemi Gryczko z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego opowiedziała o inicjatywie „Organizacje pozarządowe bibliotekom” skierowanej do bibliotek uczestniczących w pierwszej i drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, w ramach której bibliotekarze we współpracy z ekspertami mogą m.in. prowadzić interesujące spotkania, doradztwo, zajęcia dla osób w różnym wieku, dyskusje i konsultacje dla społeczności.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez liderów partnerstw umów z Realizatorem Programu – Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, reprezentowaną przez Prezesa Pawła Łukasiaka i Tomasza Bruskiego, Członka Zarządu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego