START - UP Młodej organizacji pozarządowej - FUNDACJI - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 24/RN/2015
Tytuł: START - UP Młodej organizacji pozarządowej - FUNDACJI
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej: FUNDACJA "RÓŻA WIATRÓW" INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Czas trwania projektu: 01.06 - 31.10.2015
Miejsce realizacji projektu: Giżycko
Opis:
Projekt odpowiadał na potrzebę osób w wieku 50+ potrzebujących wsparcia w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu np. tracącym czas w kolejkach do kas urzędów aby zapłacić podatki, nie potrafiących wyszukać w internecie podstawowych informacji dot. rozkładów jazdy czy godzin pracy placówek służby zdrowia. Osoby te wykazywały również dużą potrzebę integracji w celu zaspokojenia rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne rozwiązywanie problemów społecznych. Z chwilą rozpoczęcia działalności Fundacji, jej założyciele posiadali jedynie nieformalne miejsce na biuro, które nie posiadało żadnego wyposażenia.
Poprzez zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wyposażenia biurowego (biurko z fotelem, szafka na dokumenty, szafka pod urządzenie wielofunkcyjne, stół konferencyjny z krzesłami) organizacja jest przygotowana technicznie do rozpoczęcia i prowadzenia dalszej działalności - przygotowywania wniosków, aplikacji, projektów, wymiany korespondencji i porozumiewania się z instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi, korzystania ze stron internetowych w celu pozyskiwania informacji o programach, promocji działalności Fundacji poprzez wykonanie ogłoszeń, wizytówek.
Rezultaty:
- pozyskalino wyposażenie techniczne na rozpoczęcie działalności Fundacji,
- członkowie nabywają doświadczenie w opracowywaniu wniosków,
- uzyskano możliwość poszukiwania i aplikowania o środki na realizację celów statutowych oraz możliwość współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany doświadczeń tzw. "dobrych praktyk" oraz współdziałania w realizacji wspólnych projektów.
Powyższe działania zapoczątkowały integrację mieszkańców w różnych obszarach, jak zdrowie, ruch, kultura, korzystanie z Internetu; stworzona została możliwość zgłaszania potrzeb i oczekiwań lokalnego środowiska.
 
Kwota projektu (zł): 7140,00
Kwota dotacji (zł): 5000,00
Wkład własny (zł): 2140,00
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego