Szestno - średniowieczna wieś - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 49/RN/2015
Tytuł: Szestno- średniowieczna wieś
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej: Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska"
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Mieszkańcy Szestna
Czas trwania projektu: 01.05 - 31.10.2015
Miejsce realizacji projektu: siedziba LOT Ziemia Mragowska przy ul. Warszawskiej 26 w Mrągowie; Szestno
Opis:
Celem głównym zadania było zainicjowanie powstania w Szestnie wioski tematycznej, której motywem przewodnim była gotycka architektura wsi oraz średniowieczny kontekst historyczny. Celem szczegółowym zadania była aktywizacja lokalnej społeczności oraz integracja mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego miejscowości oraz promocja zasobów kulturowych poprzez promowanie idei tworzenia wioski tematycznej. Cele zadania zostały w pełni osiągnięte.
Okoliczni mieszkańcy zintegrowali się na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego ich miejscowości oraz podnieśli wiedzę na ten temat. Wzmocnił się wizerunek Szestna, jako wsi średniowiecznej. Pomogło to zapoczątkowaniu cyklu imprez, których motywem przewodnim będzie kontekst średniowieczny oraz gotycka architektura. W realizację zadania zaangażowało się wielu mieszkańców. Mieszkańcy pokazali, że potrafią się zintegrować i konsekwentnie realizować wyznaczone cele. Wspólnie pracowali przy wykreowaniu nowej atrakcji turystycznej i organizacji Średniowiecznego festynu. Projekt wpłynął na wzrost aktywności mieszkańców w działalność na rzecz rozwoju Szestna i ocalenia dziedzictwa kulturowego. Zasadniczo wspomógł również promocję wsi.
Do obecnej chwili niewiele osób zdawało sobie sprawę, że Szestno jest miejscowością atrakcyjną turystycznie położoną tylko 5 km od Mrągowa. Zaistniała, więc realna szansa, że Szestnem będzie zainteresowanych wiele osób i będzie częściej odwiedzane przez turystów.
Projekt "Szestno- średniowieczna wieś" był jedynie przyczynkiem do wykorzystania średniowiecznego potencjału Szestna. Mieszkańcy planują kolejne inicjatywy zmierzające do powstania wioski tematycznej.

Kwota projektu (zł): 5950,00
Kwota dotacji (zł): 3470,00
Wkład własny (zł): 2480,00
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego