Wąglik to wirus aktywności - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 75/RN/2015
Tytuł: "Wąglik to wirus aktywności"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej: Piskie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej "Razem..." ul.Wąglicka 1 12-200 Pisz
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa nieformalna "Aktywny Wąglik" - to 10 osób, których celem jest integracja mieszkańców wsi poprzez ich aktywizację i włączenie w organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie wakacji.
Czas trwania projektu: 01.05 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu: Sołectwo Wąglik
Opis:
Głównym celem projektu było stymulowanie aktywności mieszkańców Wąglika, poprzez ich integrację i włączenie we wspólne organizowanie miejsca spotkań, przeprowadzenie cyklu zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz działań aktywizujących dorosłych. Innymi celami do osiągnięcia poprzez realizację projektu było podniesienie poziomu świadomości mieszkańców na temat genezy i historii wsi, co przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności miejscowości oraz zmiana wizerunku dotychczas kojarzonego z niekorzystną nazwą.
Projekt realizowany był w trzech formach działań:
1. Budowa miejsca na ognisko - aktywna integracja mieszkańców wokół wspólnego celu pozwoliła na zbudowanie miejsca spotkań mieszkańców poprzez zaadaptowanie wolnej przestrzeni przy boisku sportowym na ognisko i ławki. Mieszkańcy uczestniczyli w przygotowaniu terenu, zakupie materiałów i wspólnym przeprowadzeniu prac wykonawczych. Od momentu powstania plac ogniskowy jest chętnie wykorzystywany zwłaszcza jako miejsce spotkań młodszych mieszkańców wsi.
2. Poznanie historii regionu i geneza nazwy wsi – odbyły się 3 spotkania przy ognisku, w tym z udziałem historyka - pracownika Muzeum Ziemi Piskiej, który przybliżył mieszkańcom dzieje regionu i materiał historyczny związany z powstaniem i rozwojem wsi. W spotkaniach uczestniczyły zarówno dzieci jak i dorośli mieszkańcy. Rezultatem spotkań jest tablica pamiątkowo-informacyjna, umieszczona w centrum wsi.
3. Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. W miesiącach lipiec-wrzesień odbyły się cztery warsztaty plastyczne, organizowano gry i zabawy integrujące, uczące różnych sposobów korzystania z boiska i placu ogniskowego. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia ze zdobienia kamieni i warsztaty malarskie, w których udział brały dzieci i dorośli oraz turyści odwiedzający w tym czasie wieś. Przeprowadzono konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcia promujące wieś. Najlepsze prace zostały nagrodzone drobnymi upominkami i wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Realizacja projektu pozwoliła na zintegrowanie środowiska lokalnego i inicjowanie do podejmowania dalszych działań na rzecz rozwoju wsi. Wspólne spotkania na boisku zaowocowały powstaniem nowych pomysłów, które realizatorzy chcieliby wdrożyć w nadchodzącym roku.

Kwota projektu (zł): 4320,00
Kwota dotacji (zł): 3000,00
Wkład własny (zł): 1320,00

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego