Wólka i okolice w obiektywie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmia Mazury Lokalnie > Podsumowania projektów z roku 2015
Numer wniosku: 4/RN/2015
Tytuł: "Wólka i okolice w obiektywie"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej: Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa odnowy wsi Wólka "SZANSA"
Czas trwania projektu: 01.06 - 30.11.2015
Miejsce realizacji projektu: Wólka, Ruciane Nida
Opis:
Celem projektu było  zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Wólki, oraz promocja atrakcji turystycznych regionu. Realizacja operacji umożliwiła podejmowanie lokalnych inicjatyw przez mieszkańców, co sprzyja  podtrzymywaniu lokalnych tradycji, obyczajów i więzi społecznych, rozwinęła zainteresowania i umiejętności mieszkańców. Projekt odpowiadał na potrzebę posiadania większej wiedzy o swojej miejscowości i okolicach oraz potrzebę poczucia większej wartości terenów rodzinnych. Projekt polegał na szeroko rozumianym zwiększenia wiedzy związanej z tą architekturą, miał na celu promować  walory przyrodnicze, kulturalne i historyczne wsi oraz jej okolic.
Realizacja projektu składała się z 6 działań:
 - Utworzono stronę internetową wsi Wólka - przygotowano szatę graficzną z wykorzystaniem zdjęć Wólki i okolic, na stronie internetowej umieszczone są aktualne informacje z życia wsi.
- Zamontowano tablicę informacyjno-promocyjną - przygotowano szatę graficzną, zakupiono tablicę o wymiarach 120 x 100 cm.oraz ustawiono ja we właściwym miejscu, na początku miejscowości Wólka po lewej stronie drogi. 
- Przeprowadzono konkurs na najładniejsze zdjęcie -  dokonano obróbki tych zdjęć tj wydrukowano i osadzono w antyramach  - Przedmiotem oceny komisji konkursu fotograficznego „Wólka i okolice w obiektywie” było  91 zdjęć nadesłanych przez 32 osoby.
- Zorganizowanie Wernisażu w Domu Kultury w Rucianem-Nidzie - najciekawsze prace (zdjęcia) w m-cu listopadzie 2015 r. zostały wystawione w Domu Kultury.
- Zakończenie i podsumowanie projektu - Zorganizowano uroczyste spotkanie podsumowujące do udziału w którym zaproszono grupę realizującą projekt oraz osoby, które uczestniczyły w konkursie fotograficznym, lub w jakikolwiek inny sposób brały udział projekcie oraz mieszkańców wsi Wólka i okolic. Goście podziwiali galerię zdjęć zorganizowaną w świetlicy wiejskiej.
Efektami projektu są:
- wzmocnienie zaangażowania w sprawy publiczne lokalnej społeczności, wspieranie atrakcyjności miejscowości/regionu dla turystów;
- tablica informacyjna ustawiona przy dogodnym miejscu trasy turystycznej;
- założenie strony internetowej wsi Wólka;
- utworzenie galerii zdjęć jako promocja terenu.
Projekt wpłynął na wzrost zainteresowania lokalnymi działaniami, oraz promocji turystycznych regionu, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie oceny walorów miejsca w którym żyją. Dzięki projektowi wzrosła również wiedza historyczna dotycząca Wólki  i okolic. Ponadto, projekt przełożył się na wzrost atrakcyjności gminy Ruciane-Nida, w tym także atrakcyjności turystycznej, co ma duże znaczenie dla mieszkającej tu społeczności.

Kwota projektu (zł): 3800,00
Kwota dotacji (zł): 2400,00
Wkład własny (zł): 1400,00
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego