Wyniki FIO Warmia Mazury Lokalnie 2016 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:


W wyniku weryfikacji i oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2016, komisja konkursowa zakończyła pracę nad ich oceną merytoryczną i zatwierdziła listę rankingową.
W przypadku rezygnacji przez któregoś z wnioskodawców dofinansowania, nie dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych, do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej. Kwoty proponowanych dotacji mogą odbiegać od wartości wnioskowanych. Szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez komisję zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim, którzy złożyli wnioski.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego