Wyniki Konkursu Grantowego FIO Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i zatwierdziła listę rankingową.
W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 70 projektów. Kwoty proponowanych dotacji w znacznej części wniosków odbiegają od wartości wnioskowanych 
 szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez Komisję zostanął przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy.
W przypadku rezygnacji przez któregoś  z wnioskodawców dofinansowania, nie dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych, do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej.


Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
Plik excel - pokaż

Lista REZERWOWA wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Plik excel - pokaż

Wnioski odrzucone na etapie poprawy formalnej i oceny merytorycznej (zawierające błędy formalne pomimo wezwania do uzupełnienia)
Plik excel - pokaż
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego