zeglarskie SZD14 - SPDiM

Przejdź do treści
SPDiM.pl/Turystyka
e-mail: rezerwacja@spdim.pl         tel. 500 227 829 tel:  510 211 940
SPDiM.pl/Turystyka
Rezerwacja oferty: Tygodniowe szkolenie żeglarskie dla dorosłych, zakończone egzaminem na patent żeglarza jachtowego.
Miejsce: Hotel Nidzki, ul. Nadbrzeżna 1, 12-220 Ruciane-Nida
Kod, termin: SZD14, 05 sierpnia - 04 sierpnia 2024 r.
Cena szkolenia: 999
Cena egzaminu: 250.00 zł, osoby do 26 roku życia, uczące się mają 50% zniżki, 125 zł.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję że:

Administratorami Twoich danych będziemy my: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY, UL. Kolejowa 2B, dalej SPDIM. Administratorem danych jest Prezes SPDIM..

Inspektorem danych osobowych jest Pracownik SPDIM określony szczegółowo w polityce prywatności.

Dane podlegające ochronie.

To dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową SPDIM w tym w związku z Pani / Pana udziałem w programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez SPDIM, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
Odbiorcą Pani / Pana danych jest SPDIM i Instytucje / Partnerzy finansujący działania realizowane przez SPDIM.
Dane osobowe są przechowywane przez okres Pani / Pana udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez SPDIM oraz okres trwałości projektów w których Pan / Pani bierze udział (jeśli dotyczy).

Prawa do danych.

Posiada Pan / Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem ma Pan / Pani prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

DANE ADRESOWE:

SPDiM.pl/turystyka
ul. Kolejowa 2B,
12-220 Ruciane Nida
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
Telefon:
Stanisław Kierod  - 500 227 829
Alina Kierod          - 510 211 940
e-mail                    - rezerwacja.spdim@gmail.com
                             - spdimrn@gmail.com
                             - kierod@op.pl

Wróć do spisu treści