Świetlicowe Igraszki - "Talenciarnia" - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
ŚWIETLICOWE IGRASZKI - MŁODZIEŻOWY KLUB „TALENCIARNIA”.Świetlicowe igraszki – Młodzieżowy Klub „Talenciarnia” to działanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida. Projekt na celu utrzymanie świetlicy, miejsca codziennych spotkań dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, wspólnie rozwijać swoje pomysły, realizować swoje pasje oraz angażować się w pomaganie innym. Naszym założeniem jest przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży i pomoc w jej problemach, poprzez ciekawe zajęcia, spotkania z interesującymi ludzi, wyjazdy edukacyjne, kolonie letnie, organizację festynu oraz imprez okolicznościowych. Uczestnicy projektu mają możliwość porozmawiania o swoich problemach, radościach, co pomaga im bezpiecznie spędzać swój wolny czas. Młodzieżowy Klub „Talenciarnia” jest miejscem wyrównywania szans edukacyjnych, a oferta spotkań jest poszerzana i dostosowywana do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych nimi osób. Dzieci i młodzież uczestniczą, między innymi, w zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym, zajęciach rozwijających twórcze myślenie i kompetencje społeczne, zajęciach plastycznych, zajęciach doskonalących umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Młodzieżowy Klub jest również miejscem wolontariatu młodzieżowego. Codziennie czekamy na dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Zapraszamy do współpracy.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści