Wizyta u Prezydenta RP - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Aktywność obywatelska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży jest widoczna nie tylko w naszym powiecie czy województwie, ale również w Warszawie.

Z przyjemnością informujemy, iż na zaproszenie Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, już po raz drugi w tym roku, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Alina Kierod uczestniczyła w Forum Debaty Publicznej poświęconej szansom i barierom aktywności obywatelskiej "Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny”, które odbyło się 7 grudnia w Pałacu Prezydenckim. Łatwiejsza rejestracja, uproszczenia w księgowości i likwidacja nadzoru administracyjnego - takie m.in. postulaty zgłaszały organizacje pozarządowe podczas spotkania. W dyskusji uczestniczyli m.in. minister w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka oraz doradca Prezydenta Henryk Wujec, mówili oni, że obowiązujący stan prawny dotyczący stowarzyszeń powinien być uproszczony. Podczas toczących się od kilku miesięcy konsultacji w gronie przedstawicieli III sektora wypracowano założenia do projektu ustawy. Są to m.in. propozycje dotyczące uproszczeń w rejestracji stowarzyszeń i ich księgowości.

Nasze Stowarzyszenie realizuje szereg projektów społecznych, posiada jako jedyna w powiecie status organizacji grantodawczej „Działaj Lokalnie”, jest ambasadorem idei wyrównywania szans edukacyjnych i dlatego dobrze rozumie, iż rozwój społeczeństwa obywatelskiego w naszej gminie jest ważnym elementem funkcjonowania społecznej aktywności.

Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy wziąć udział w dyskusji w obecności Prezydenta RP B. Komorowskiego, Premiera Tadeusza Mazowieckiego i Doradcy Prezydenta Henryka Wujca.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści