KLAUZULA INFORMACYJNA - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 
Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję że:

 
Administratorami Twoich danych będziemy my: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY, UL. Kolejowa 2B, dalej SPDIM. Administratorem danych jest Prezes SPDIM.

 
Inspektorem danych osobowych jest Lidia Borys-Dymczyk, tel. 504848921 określony szczegółowo w polityce prywatności.

 
Dane podlegające ochronie.

 
To dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową SPDIM w tym w związku z Pani / Pana udziałem w programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez SPDIM, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
 
Odbiorcą Pani / Pana danych jest SPDIM i Instytucje / Partnerzy finansujący działania realizowane przez SPDIM.
 
Dane osobowe są przechowywane przez okres Pani / Pana udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez SPDIM oraz okres trwałości projektów w których Pan / Pani bierze udział (jeśli dotyczy).

 
Prawa do danych.

 
Posiada Pan / Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem ma Pan / Pani prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści