"Opowiedz..." 2014 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkurs "Opowiedz..." 2014 skierowany jest do wszystkich grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie uczestniczących w Programie „Działaj Lokalnie VIII”, realizujących lokalne konkursy grantowe w 2014 roku.
Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.
 
Prace powstałe w ramach Konkursu „Opowiedz…” powinny spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Chcemy, aby autorzy prac skupili się zarówno na formie, jak i na treści prac. 
Projekty realizowane z inicjatywy „Działaj Lokalnie” mają za zadanie promowanie dobra wspólnego przez mieszkańców małych miejscowości. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych Wnioskodawców, udało się zmienić ludzkie zachowania, poprawić wygląd miejscowości lub też stworzyć nową markę w regionie, w postaci ciekawego wydarzenia, produktu regionalnego, wokół którego będą jednoczyć się działania mieszkańców i który przyciągnie gości z bliska i z daleka.
 
Zachęcamy do dzielenia się radością i satysfakcją, jakie dała Wam realizacja działań projektów „Działaj Lokalnie”. Wystarczy pokazać swoje fantastyczne inicjatywy i ich wspaniałe rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku Waszej aktywności. „Opowiedz… i zrób wrażenie!” to motto przyświecające Konkursowi.
 

Regulamin - pobierz

Strona www Działaj Lokalnie
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego