Działajmy Razem - Dajmy Dzieciom Siłę - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
„DZIAŁAJMY RAZEM - DAJMY DZIECIOM SIŁĘ”
 
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY DOŁĄCZYŁO DO PILOTAŻOWEJ ODSŁONY PROGRAMU PAJACYK:
POMOC PSYCHOSPOŁECZNA!


Wymuszona izolacja i brak kontaktu fizycznego z rówieśnikami sprawiają, że kondycja psychiczna młodych ludzi pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Program „Pajacyk” do tej pory był nam znany z akcji dożywiania dzieci. Od początku marca PAH rozszerzyła działalność o wsparcie psychologiczne dla młodych osób. Od maja działamy razem z Pajacykiem! Naszym wspólnym celem jest zapewnienie dzieciom adekwatnej pomocy w tych trudnych czasach.
 
Dołączenie do programu daje nam możliwość jeszcze szerszego dotarcia z pomocą do dzieci i młodzieży w naszym regionie! Projekt polega na zwiększeniu dostępu do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ruciane- Nida. Planujemy przeprowadzić: zajęcia socjoterapeutyczne o charakterze integracyjnym skutecznej komunikacji, rozwiązywania problemów, asertywności, radzenia sobie ze stresem; zajęcia integracyjne i psychoedukacyjne w formie Treningu Umiejętności Społecznych, zajęcia indywidualne z pedagogiem, konsultacje indywidualne z psychologiem. Przeprowadzimy też Lokalną Kampanię Informacyjną (ulotki, plakaty, mini foldery). Odbędą się: debata na temat kompetencji dzieci w obliczu pandemii oraz spotkania dla rodziców dzieci z psychologiem w formie pogadanki. W celu dostarczenie dzieciom pozytywnego ładunku emocjonalnego zastosujemy kynoterapię, zajęcia przełamywania lęku w kontaktach z otoczeniem. Planujemy też wyjazdy do Przychodni Specjalistycznej, dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży.
 
Kto zostanie objęty naszą pomocą? My, jak i pozostałe organizacje działające w ramach Pajacyk: pomoc psychospołeczna, przeprowadziliśmy rozpoznanie potrzeb w naszych regionach. Wśród podopiecznych objętych programem znajdą się dzieci i młodzież z okolicznych szkół z terenu Ruciane- Nida (3 grupy).

W sumie pomoc psychospołeczna obejmie blisko 370 dzieci i ponad 200 dorosłych - rodziców, opiekunów, pedagogów. Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/

Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści