Pajacykowa sieć pomocowa 2018/2019 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
PAJACYKOWA SIEĆ POMOCOWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.


 Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie od 2016 roku, na terenie powiatu piskiego i mrągowskiego, prowadzi z ramienia Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie, program Pajacyk. Celem programu jest rozwijanie systemu docierania z pomocą do beneficjentów w zakresie dożywiania dzieci, poprzez rekonesans sytuacji lokalnej, wyszukiwanie instytucji, do których uczęszczają potrzebujące pomocy żywnościowej dzieci oraz finansowanie posiłków w tychże instytucjach. Działania podejmowane są w ramach Programu „Pajacykowa Sieć Pomocowa” i adresowane są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat, które z różnych przyczyn nie są wspierane przez Ośrodki Pomocy Społecznej lub innymi programami dożywiania, a takiego wsparcia potrzebują. Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic, którym przekazywane są środki finansowe na dożywianie. W roku szkolnym 2018/2019 programem zostało objętych pięć szkół z terenu powiatu piskiego i mrągowskiego. Są to następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr. 2 Ruciane- Nida, Szkoła Podstawowa w Ukcie, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Kajki  w Dąbrówce, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie, Szkoła Podstawowa w Jeżach. Dożywianiem zostało objętych razem 70 dzieci na ogólną kwotę 50 005, 00 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy Polskiej Akcji Humanitarnej za wsparcie i owocną współpracę.
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści