Pajacykowe Zmagania 2020/2021. - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
                 
       PAJACYKOWE ZMAGANIA 2020/2021.
 

 
Już kolejny rok Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży uczestniczy w Programie Pajacykowej Sieci Pomocowej. Pełnimy zaszczytną rolę Lokalnego Operatora Programu. Każdego roku szkolnym, opierając się na znajomości środowiska lokalnego, wiedzą i doświadczenie wynikające z pracy w regionie, wybieramy placówki (szkoły, świetlice) do współpracy. Wspólnie z Fundacją Polska Akcja Humanitarna wspieramy dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki w szkole lub w świetlicy, a nie mogą liczyć na pomoc Ośrodków Pomocy Społecznej.

 
Wspólne działania, zmierzające do gromadzenia informacji oraz udzielania pomocy na poziomie lokalnym, służą lepszemu i trafniejszemu rozdzielaniu wsparcia w zakresie dożywiania, a tym samym uaktywniają społeczność lokalną. Kierując się dobrem dzieci, pomoc w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży skierowało do następujących szkół:  Szkoła Podstawowa nr. 2 Ruciane- Nida, Szkoła Podstawowa w Ukcie, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie, Szkoła Podstawowa w Jeżach. Dożywianiem zostało objętych razem 65 dzieci, 11 640 posiłków, na ogólną kwotę 64 915,00 zł.. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z przyjemnością angażuje się w działania pomocowe, poszukuje sponsorów, ludzi dobrej woli, dla których dobro najmłodszych mieszkańców naszego powiatu jest ważne. Naszym marzeniem jest zwiększenie puli środków na dożywianie dzieci i młodzieży w następnych latach. Dlatego zwracamy się z ogromna prośbą o wspieranie naszych działań i przekazywanie swojego 1% na rzecz pomagania KRS: 0000235436. Pragniemy podkreślić, iż dzięki Programowi Pajacyk, poprzez finansowanie posiłków, przyczynimy się wspólnie do zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawy zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży. Polskiej Akcji Humanitarnej, bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie i dotychczasową współpracę.
 
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści