Dyplom z Marzeń 2018 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
STYPENDIA POMOSTOWE
DYPLOM Z MARZEŃ 2018/2019
 
 
Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem - Nidzie  już po raz 13 jest operatorem lokalnym  Programu „Dyplom z Marzeń”, które skierowany jest do studentów I roku studiów stacjonarnych.  W roku 2018/19 to XVII edycja  Programu Stypendiów Pomostowych.  Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a jego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Nasze Stowarzyszenie uczestniczy w Programie od 2005 roku i przyznało dotychczas  52 stypendiów.
 
W roku akademickim 2018/2019 nasza organizacja planuje przyznać 5 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkających na terenie działania naszego Stowarzyszenia, czyli całego powiatu piskiego, mrągowskiego i giżyckiego.
 
Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Formularze będą aktywne od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00.
 
Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura Stowarzyszenia (ul. Kolejowa 2B,  12-220 Ruciane- Nida) w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2018 r.
 
Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

1. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r., i być maturzystą/-tką z 2018 roku oraz osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 - algorytm obliczania liczby punktów znajdziesz na stronie:  http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/,
2.  zostać przyjęty na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
3.  mieszkać na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) nie krócej niż 2 lata, potwierdzone zameldowaniem,
4.  pochodzić z rodziny, której dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 575 zł brutto (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt pięć zł, dochód wyliczony z czerwca 2018 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-sprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełno-sprawnością,
5.  posiadać rekomendację NASZEJ ORGANIZACJI.
Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.
Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony. Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami właściwymi dla Programu Stypendia Pomostowe dostępnymi na naszej stronie internetowej. Obowiązujące dokumenty to regulamin oraz algorytm potrzebny do obliczania punktów z matury.
Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia, ul. Kolejowa 2B, 12-220 Ruciane- Nida, kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com, tel. 510 211 940, tel. 500 227 829.

Załączniki:

SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści