Stypendia pomostowe 2017 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
PROGRAM PILOTAŻOWY PAJACYK W POWIECIE PISKIM I MRĄGOWSKIM.

Drodzy Dyrektorzy Szkół i Świetlic z powiatu piskiego i mrągowskiego, serdecznie zapraszamy do współpracy również w roku szkolnym 2017/2018.

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie po raz drugi, podpisało umowę z Polską Akcją Humanitarną o współpracy w ramach Ogólnopolskiego Programu Pilotażowego Pajacyk. Podobnie jak w roku szkolnym 2016/2017 celem współpracy jest rozwijanie systemu docierania z pomocą do dzieci i młodzieży w zakresie dożywiania, poprzez rekonesans sytuacji lokalnej, wyszukiwanie instytucji, do których uczęszczają potrzebujące pomocy żywnościowej najmłodsi mieszkańcy w powiecie piskim i mrągowskim oraz finansowanie posiłków w wybranych instytucjach. Konsekwencją współpracy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Polską Akcją Humanitarną jest finansowanie posiłków w szkołach i świetlicach, w których adresatami są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat i z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej, a takiego wsparcia potrzebują. Rolą naszego Stowarzyszenia jest przekazywanie środków przeznaczonych na dożywianie, których donatorem jest Polska Akcja Humanitarna oraz lokalne instytucje. Pragniemy zaznaczyć, iż ramach Programu prowadzone jest dożywianie dzieci z jednej strony i prace nad polepszeniem systemu pomocy w zakresie dożywiania – z drugiej. Działania zmierzające do udzielania pomocy na poziomie lokalnym służą lepszemu i trafniejszemu rozdzielaniu wsparcia w zakresie dożywiania, a tym samym uaktywniają społeczność lokalną. W roku szkolnym 2016/2017 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży jako Operator Lokalny w powiecie piskim i mrągowskim Programu Pilotażowego Pajacyk uruchomiło dożywianie w 8 placówkach i objęło wsparciem 80 uczniów – zostało wydanych 12 tysięcy posiłków dla najbardziej potrzebujących uczniów.

Prosimy kontaktować się z koordynatorką Programu:
Biuro Programu: Kolejowa 2B, 12-221 Ruciane-Nida,
Alina Kierod, 510-211-940,
kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści