Dyplom z Marzeń 2020 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści


           
                                  
                            UWAGA MATURZYŚCI !!!

STYPENDIA POMOSTOWE DYPLOM Z MARZEŃ 2020/2021
 
 
Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży od 15 lat jest Lokalnym Operatorem Programu „Dyplom z Marzeń”, który skierowany jest do studentów I roku studiów stacjonarnych. Od 12 sierpnia 2020 r. została uruchomiona internetowa aplikacja do składania wniosków w XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Dostęp do formularza znajduje się na stronie Programu Stypendiów Pomostowych: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line, . Aplikacja aktywna będzie do 14 września do godziny 16-ej br. W roku akademickim 2020/2021 nasza organizacja planuje przyznać 5 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkających na terenie działania naszego Stowarzyszenia, czyli całego powiatu piskiego, mrągowskiego i giżyckiego.
 
Poniżej przypominamy kryteria regulaminu:
 
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.
 
2. W tegorocznej edycji dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe wynosi 1.820 zł brutto na osobę. Dochód brutto wyliczamy na podstawie danych z czerwca 2020 r.
 
3. Zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 21 września 2019 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 226,25 zł dla 1 ha przeliczeniowego.

Kandydaci po uzyskaniu rekomendacji Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży ( preferujemy kontakt telefoniczny i mailowy: Alina Kierod tel. 510211940, kierod@op.pl, Stanisław Kierod tel. 500227 829, spdimrn@gmail.com, )  po wypełnieniu i złożeniu wniosku w systemie, powinni wydrukować i podpisać formularz, a następnie dostarczyć do siedziby organizacji: Ruciane- Nida, ul. Kolejowa 2B, wraz z kompletem załączników, najpóźniej do 24 września 2020 r. Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy), kserokopię świadectwa dojrzałości, kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia, dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur), dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.
 
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
 
1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.
6. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści