"Wspólne Podwórko 2018” - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Spotkanie informacyjno- szkoleniowe  „Orzyskie Zadziałaj Lokalnie  - Wspólne Podwórko 2018”

 
W związku ze zbliżającym się  naborem wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2018” i „Wspólne Podwórko 2018”  Burmistrz Orzysza oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży/Ośrodek „Działaj Lokalnie” serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samopomocowych, sołtysów i innych zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy na działania lokalne, na otwarte spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 27 marca 2018 roku o godzinie 11.00 w sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu, ul. Osiedle Robotnicze 11a.

 
W programie:
 
1. Otwarcie spotkania informacyjnego.
 
2. Prezentacja głównych założeń Programów : „Orzyskie Zadziałaj Lokalnie 2018” i „Wspólne Podwórko 2018”.
 
3. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteriów oceny, umowy dotacji.
 
4. Budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczanie, sprawozdanie końcowe.
 
5. Dyskusja i zapytania uczestników spotkania.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści