Lokalny Konkur Grantowy "Wspólne-Podwórko 2021" - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W RUCIANEM- NIDZIE
WRAZ Z BURMISTRZEM ORZYSZA

OGŁASZAJĄ  LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU
„WSPÓLNE PODWÓRKO 2021”.
spdim.pl
W IV edycji Programu „Wspólne Podwórko ” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie gminy Orzysz i które realizować będą projekty zakładające współdziałanie mieszkańców o charakterze dobra wspólnego, przewidują przeprowadzenie działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania, animowania budowy kapitału społecznego, poprzez wspólne projektowanie i przyjmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką, tworzenie i organizowanie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Orzysz.
 
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu 5000,00 zł, minimalna kwota 1000,00 zł. Wymagany jest wkład własny realizatora projektu w wysokości  co najmniej 10% wartości projektu. 30% wartości  projektu realizator musi przeznaczyć na zakup roślin wieloletnich (drzew, krzewów, bylin).
 
PROGRAM ADRESOWANY JEST DO:
-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
-grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, itp.
-grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży/ Ośrodkiem Działaj Lokalnie).

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:  od 19 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 23.59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.spdim.pl, poprzez www.system.dzialajlokalnie.pl, .

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.
 
HARMONOGRAM KONKURSU:
– przyjmowanie wniosków – od 19 kwietnia do 31 maja 2021 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków
– ocena wniosków i ogłoszenie wyników konkursu– do 18 czerwca 2021 r.
– realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – pomiędzy 01.07.2021 r.  do 15 grudnia 2021 r. ((projekty będzie można realizować od 01.06.2021, czyli przed ogłoszeniem wyników konkursu, wyłącznie na własna odpowiedzialność).
 
ZACHĘCAMY DO KONSULTACJI WNIOSKÓW.
Dodatkowych informacji na temat konkursu  „Wspólne Podwórko 2021” udzielają:
Alina Kierod- koordynator „Działaj Lokalnie”, tel. 510211940, e-mail. kierod@op.pl,
Paulina Jankowska - obsługa projektu, 514703355, e- mail: paulina54@interia.eu,
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, tel.510 211 940, spdimrn@gmail.com
ul. Kolejowa 2B, 12-220 Ruciane- Nida
godziny przyjęć od  9:00 do 14:00
 
Pliki do pobranie:
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści