Lokalny Konkur Grantowy "Wspólne-Podwórko" - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W RUCIANEM- NIDZIE
WRAZ Z BURMISTRZEM ORZYSZA

 OGŁASZAJĄ  LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU
„WSPÓLNE PODWÓRKO 2019”.

W III edycji Programu „Wspólne Podwórko ” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie gminy Orzysz i które realizować będą projekty zakładające współdziałanie mieszkańców o charakterze dobra wspólnego, przewidują przeprowadzenie działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania, animowania budowy kapitału społecznego, poprzez wspólne projektowanie i przyjmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką, tworzenie i organizowanie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Orzysz.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł, minimalna kwota  1 000,00 zł. Wymagany jest wkład własny realizatora projektu w wysokości  co najmniej 10% wartości projektu.

Program adresowany jest do:
-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
-grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, itp.
-grupy nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży/ Ośrodkiem Działaj Lokalnie).

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:  od  9 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2018r. do godz. 23.59.
 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.spdim.pl, poprzez www.system.dzialajlokalnie.pl, .
 
Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

HARMONOGRAM KONKURSU:
 
– przyjmowanie wniosków – od 9 kwietnia do 15 maja 2019 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków
– ocena wniosków i ogłoszenie wyników konkursu– do 31 maja 2019 r.
– realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – pomiędzy 15 maja do 15 grudnia 2019 r.
 
Zachęcamy do konsultacji wniosków.

Dodatkowych informacji na temat konkursu Działaj Lokalnie 2019 udzielają:
 
Alina Kierod – koordynatorka Programu „Działaj Lokalnie”, kierod@op.pl,  tel. 510211940
 
Stanisław Kierod-  animator/doradca, specjalistka ds. rozliczeń, spdimrn@gmail.com, tel. 500 227 829
 
Biuro: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane- Nida

Pliki do pobranie:

SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści