Rozstrzygnięcie konkursu Działaj Lokalnie 2013 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
W dniu 15 lipca 2013 r. Biurze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży odbyło się zebranie Lokalnej Komisji Grantowej oceniającej wnioski złożone w ramach Programu "Działaj Lokalnie" VIII.
Na konkurs wpłynęło 29 wniosków, do oceny merytorycznej skierowano 28 z nich, a 19 rekomendowano do dofinansowania na łączną kwotę 55 000 PLN.

Lokalna Komisja Grantowa rekomendowała do dofinansowania następujące projekty:

     
1408
     
Stowarzyszenie Inicjatyw  Społeczno-Ekologicznych na rzecz wsi Zdory KALA
     
Boisko miejscem spotkań trzech pokoleń
     
5000,00
 Pisz
     


     
1562
     
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi  Turowo Duże
     
„Aktywnie na wsi - półkolonie dla  dzieci, kultywujmy tradycje"
     
5 000,00
 Pisz
     


     
1577
     
„Aktywnie na wsi - półkolonie dla  dzieci, kultywujmy tradycje"
     
Ścieżka zdrowia
     
3 500,00
     


     
1575
     
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka  Sienkiewicza w Piszu
     
"Piska Dwójka fabryką talentów
     
3 500,00
 Pisz
     


     
1570
     
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel
     
Kino pod chmurką
     
3 500,00
 Pisz
     


     
1596
     
UKS  Technik Ruciane-Nida
     
Trafić w cel, to dążyć do celu
     
3500,00
     


     
1554
     
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Turystyki Wiejskiej
     
Wiejskie jadło
     
3500,00
     


     
1597
     
Leidis
     
Aktywne 50+
     
3000,00
     


     
1527
     
Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich  „Wejsuny"
     
Nasze Wejsuny- wczoraj, dziś. jutro
     
3000,00
     


     
1535
     
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiartlu
     
Zespół Muzyczny Metrum
     
Śpiewamy i bawimy się razem
     
3000,00
 Pisz
     


     
1609
     
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym  Betezda
     
Laur Jesieni 2013
     
2500,00
     


     
1580
     
Stowarzyszenie roZruSZnik przy Zespole  Szkół Zawodowych w Piszu
     
Animacja NGOs powiatu piskiego
     
2000,00
 Pisz
     


     
1569
     
Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom
     
Zabawa słowem
     
2000,00
     


     
1111
     
KS Seba-Sport Pisz
Półkolonie sportowe –przedsięwzięcie  skierowane do dzieci z Gminy Pisz
     
2000,00
 Pisz
     


     
1571
     
Stowarzyszenie Dialog Pokoleń
     
Nasze działanie -Ekomuzeum
     
2000,00
 Pisz
     


     
1422
     
Make Progres - młodzi muzycy z pasją.
     
Pokoloruj swój świat muzyką - muzyka  odmienia obyczaje.
     
2500,00
     


     
1572
     
Fundacja Mazurskim Dzieciom
     
Bieg na „6"
     
2000,00
     


     
1552
     
Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce  Oddział w Mrągowie Zarząd Gminny w Pieckach
     
Seniorzy, czyli pomarszczone małolaty z  pasją
     
1500,00
     


     
1555
     
Stowarzyszenie Przyjaciół Wojnowa
     
Majdańska Grupa Nieformalna  "Sprzysiężenie Czarnej Wydry"
     
Majdański Konny Klub Miłośników Lasu  Liściak"
     
2000,00
 


Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożenie wniosków. Żałujemy, że środki, którymi dysponuje nasz Ośrodek DL nie pozwalają na realizację każdego z projektów. Wzorem roku poprzedniego w miarę posiadanych możliwości udzielimy pomocy doradczej wszystkim złożonym inicjatywom.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, grupom nieformalnym i inicjatywom DL, których projekty zostały ocenione najwyżej. Do każdego wnioskodawcy wyślemy wiadomość mailową dotyczącą wskazanej przez Komisję Konkursową zmiany budżetu i/lub uwag merytorycznych.

Podpisanie umów pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży/Oddział Działaj Lokalnie a Beneficjentami Programu nastąpi 15 lipca 2013 r.

Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści