Działaj Lokalnie VIII 2013 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” 2013r

W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Program adresowany jest do:

1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.

2. grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nie posiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

3. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VII pkt.3)
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:
mają siedzibę w gminach: Ruciane-Nida, Pisz, Biała Piska, Orzysz, Mikołajki, Piecki  i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W tegorocznej edycji wnioski należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 30 czerwca 2013 roku na adres e-mail: spdimrn@gmail.com.
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie VIII” można uzyskać:
Alina Kierod – tel. kom. 510940, kierod@op.plProjektu – tel. kom 500227829, spdimrn@gmail.com

Wszystkie organizacje i grupy nieformalne zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 17 maja 2013 o godzinie 17.00 Sali Konferencyjnej „Kapiodoro” w Rucianem-Nidzie, ul. Dworcowa.

SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści