Wiesci z projektów 2013 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
SPDiM.pl
SPDiM.pl
WIEŚCI Z PROJEKTÓW
„DZIAŁAJ LOKALNIE” 2013.

Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL
„Kino pod chmurką”


Projekt miał na celu utworzenie kina w przestrzeni, miejsca, w którym osoby niepełnosprawne i pełnosprawne mogłyby się spotykać i przełamywać bariery, poprzez wspólne oglądanie filmów.

SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
W ramach projektu wyświetlone zostały trzy filmy o tematyce niepełnosprawności, zmaganiem się z ciężką chorobą oraz z walką z przeciwnościami losu, tj. „Nietykalni”, „Wesele w Sorrento” i „Sugar Man”. Do kina zapraszaliśmy wszystkich za pomocą ulotek, plakatów oraz informacji na stronie internetowej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel, jak również na Facebooku. W każdą kampanię angażowały się niepełnosprawne osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych ŚDS Pisz. Wolontariusze pomagali w układaniu krzeseł. Po filmie trwały dyskusje, dzięki którym zauważyliśmy zmianę w postrzeganiu osób niepełnosprawnych przez osoby pełnosprawne. Projekt był wspaniałą lekcją tolerancji, przełamywania strachu i niechęci do osób niepełnosprawnych, integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz wyrównania szans. Mieszkańcy Pisza mogli zobaczyć, że można przełamać bariery i wspólnie funkcjonować w społeczeństwie, zaś osoby niepełnosprawne miały szansę obcowania z kulturą filmu na wolnej przestrzeni.
Fundacja Mazurskim Dzieciom
Bieg na „6”


Głównym celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej w działaniach, mających na celu dobro wspólne i wykształcenie prospołecznych postaw, zainicjowanie zdrowego trybu życia, integracja międzypokoleniowa, wzmocnienie więzi wśród społeczności, budowa lokalnego patriotyzmu poprzez utożsamianie się z miejscem, w którym się żyje.  Zorganizowany został bieg mini-maraton.  Odbył się również piknik, który zwieńczył dzieło sportowców- amatorów.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Cele projektu zostały osiągnięte w drodze działań sportowych, które dodatkowo wpłynęły motywująco na uczestników, chociażby wprowadzając zdrową konkurencję między zawodami i pozytywnie wpływając na pokonywanie własnych słabości. To z kolei przyczyniło się do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej. Do efektów i korzyści dla społeczności zaliczyć możemy: aktywność społeczną, wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego, wymianę doświadczeń w sprawach sportu, rywalizacji, sposobu spędzania wolnego czasu, zacieśnienia więzi, co przekłada się na angażowania środowiska w działalność społeczną.


„Półkolonie sportowe- przedsięwzięcie skierowane do dzieci z Gminy Pisz”
Klub Sportowy Seba- Sport Pisz   

Projekt nasz to zorganizowany wypoczynek dla 30 osób w wieku od 6 do 12 lat z terenu gminy Pisz, podczas którego odbywały się zajęcia sportowe nad wodą - gry i zabawy ogólnorozwojowe, kajakarstwo, windsurfing, pływanie i  tenis ziemny.
SPDiM.pl
Dzieci miały możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu wychowania fizycznego, kultury, krajoznawstwa oraz integracji zespołowej. Nauczyły się jak bezpiecznie korzystać z akwenów wodnych oraz otaczającej przyrody. Dzięki projektowi uczestnicy mieli możliwość poznania nowych dyscyplin sportowych.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Był to czynny i zdrowy wypoczynek dzieci przy angażowaniu się dorosłych.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
„Aktywne 50+”
Grupa Nieformalna Lejdis


 
Celem projektu było propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez zorganizowanie zajęć fitness, marszów Nordic Walking oraz spotkań z dietetykiem dla mieszkańców gminy Ruciane- Nida. Projekt skierowany był bezpośrednio do 30- osobowej grupy uczestników w wieku 50+. Projekt zachęcał do aktywności ruchowej, wspólnego spędzania czasu wolnego i propagowania jego  ciekawych form. Działania przyczyniły się do podniesienia sprawności fizycznej licznej grupy mieszkańców naszej gminy, zachęcenia do systematycznego ruchu i dbania o swoje zdrowie. Mieszkańcy nabyli umiejętności organizowania czasu wolnego w formie ruchu i rekreacji. Uczestnicy zajęć wyrobili w sobie nawyki zdrowego trybu życia.


 
Majdański Konny Klub Miłośników Lasu „Liściak”
Majdańska Grupa Nieformalna
„Sprzysiężenie Czarnej Wydry”


 
Celem projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży z okolicznych wiosek do wspólnego spędzania czasu i zdobywania wiedzy o otaczającej przyrodzie, zapoznania się z pracą leśników, nauki korzystania z mapy, rozpoczęcia swojej przygody z końmi.
 
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
W ramach projektu odbyło się wiele działań, mi. odbyła się wycieczka konna do Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, wykłady i warsztaty o tematyce przyrodniczej, sprzątanie śmieci wokół jeziora Skarp, wspólne przygotowania miejsca spotkań, spotkania integracyjne (ogniska, kulig, Hubertus), konkurs fotograficzny na Facebooku, konkurs z wiedzy zdobytej podczas naszych spotkań („Zagadki Czarnej Wydry”), warsztaty jeździeckie. Uczestnicy projektu nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie, rozwinęli umiejętności pracy w grupie, ulepszyli swoje zdolności organizacyjne.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Dzięki projektowi uczestnicy nauczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności w stosunku do zwierząt oraz dbałości o otaczającą nas przyrodę.

„SENIORZY, CZYLI POMARSZCZONE MAŁOLATY
Z PASJĄ”
Stowarzyszenie  Dzieci Wojny w Polsce Oddział
w Mrągowie Zarząd Gminny w Pieckach
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Działania projektowe miały na celu zaktywizowanie osób starszych, ożywienie życia lokalnych społeczności oraz poprawienie życia mieszkańców gminy Piecki. Projekt zmotywował seniorów do działania, stworzył nowe grupy teatralne, zespoły muzyczne i artystyczne. Nasze działania przyczyniły się do przełamania barier wśród ludzi starszych oraz powrotu do przeszłości poprzez literaturę, teatr, muzykę w nawiązaniu do tradycji regionu. Zostały zorganizowane wspólne warsztaty teatralne na, które zostały zaproszone do Piecek osoby starsze z Rucianego- Nidy. Zaproszone osoby miały możliwość zobaczenia jak działa nasze stowarzyszenie. Zostały wystawione 2 przedstawienia podczas Mazurskiego Inkubatora Tradycji Regionu, oraz w grudniu podczas „Duszy Mazur”. Ludzie starsi zaczęli czuć się potrzebni, uwierzyli w siebie i we własne możliwości, przestali izolować się od młodszego pokolenia.Stowarzyszenie Dialog Pokoleń
„NASZE DZIAŁANIE- EKOMUZEUM

Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców Pogobia Średniego poprzez udział w warsztatach z rękodzieła oraz zwiększenie współpracy międzypokoleniowej i aktywności mieszkańców wsi Pogobia poprzez udział w spotkaniach/ warsztatach organizowanych w świetlicy.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
W trakcie projektu odbyły się 2 warsztaty rękodzieła oraz spotkania z mieszkańcami Pogobia, na których zostały zaprezentowane formy rękodzieła, które poznali uczestnicy warsztatów. Podczas spotkań przygotowane zostały wspólnie przez uczestników potrawy lokalne. Zajęcia w świetlicy przy poczęstunku dla wszystkich zdobywających wiedzę z zakresu rękodzieła i tradycji kulinarnych, stworzyły okazję do rozmów i integracji międzypokoleniowej.„Boisko miejscem spotkań trzech pokoleń”
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Ekologicznych
na rzecz wsi Zdory KALA
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Zintegrowaliśmy członków z rodzin ze wsi Zdory wokół prac związanych z zagospodarowaniem gminnego terenu pod boisko mówi Ewelina Podsiad, koordynatorka projektu.  Dobrem wspólnym osiągniętym w tym projekcie było oddanie do użytku boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej. Ta wspólna nowa przestrzeń zapewniła możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu trzech pokoleń. Stała się miejscem spotkań, rekreacji i sportu dzieci, rodziców i dziadków. Współdziałanie przy realizacji projektu zintegrowało ludzi w różnym wieku. Dało poczucie, że dzieci będą mogły bawić się w bezpiecznym miejscu. Poprawiło również wizerunek wsi w oczach mieszkańców.


„Nasze Wejsuny- wczoraj, dziś, jutro
Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Wejsuny”

Głównym celem projektu było zaspokojenie potrzeby mieszkańców- odtworzenie poczucia wspólnoty, przypomnienie i poznanie przez młodych historii swojej miejscowości i okolicy, umożliwienie pochwalenia się tradycjami rodzinnymi.  Odbyły się cykliczne spotkania z interesującymi osobami, które przybliżyły historię Wejsuny i okolic, obecnymi i byłymi mieszkańcami, sympatykami. Starsi mieszkańcy podzielili się swoją wiedzą z innymi, dzięki czemu wzmocnili poczucie własnej wartości, podjęli wspólne działanie, które skonsolidowało mieszkańców. Na koniec projektu powstała broszura promująca Wejsuny, która przybliża historię i tradycje kulinarne. W roku 2013 wieś Wejsuny obchodziła 250- lecie swojego istnienia. Podczas tego święta mieszkańcy świętowali swoją historię oraz dawne tradycję.


„Wiejskie Jadło”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Celem projektu była promocja produktów regionalnych, wymiana doświadczeń, integracja międzypokoleniowa oraz zebranie przepisów kulinarnych od naszych babć. Główne działania to: zebranie, przygotowanie potraw oraz promowanie ich na różnego rodzaju imprezach. „Wiejskie Jadło” stało się przyczynkiem do nawiązywania nowych więzi, wymiany doświadczeń oraz przekazanie swoich umiejętności młodszemu pokoleniu.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Projekt ożywił życie na wsie pieckowskiej, przyczynił się do nawiązania nowych więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych, dowartościował mieszkańców. Potrawy były przygotowane na następujących imprezach: Festiwal Tradycji Regionu w Rucianem- Nidzie, Festiwal Runa Leśnego w Piszu, święto pieczonego ziemniaka w Cierzpiętach, otwarcie świetlicy wiejskiej w Starych Kiełbonkach, spotkanie z młodzieżą w SP w Starych Kiełbonkach, spotkanie z młodzieżą ze „Szklarni” w Gminnym Ośrodku Kultury, podczas biegu Mikołaja w Mikołajkach oraz na „Duszy Mazur” w Nidzie. Zostało zorganizowane 5 spotkań starszych z dziećmi i młodzieżą, na których degustowano przygotowane przez wolontariuszy potrawy. W ramach zajęć z projektu „Seniorzy dla najmłodszych” obyły się zabawy i zajęcia edukacyjne z grupą najmłodszych uczestników tego spotkania.„Aktywnie na wsi- półkolonie dla dzieci,
kultywujmy tradycje”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Turowo Duże


Projekt przyczynił się do zaktywizowania społeczności lokalnej poprzez różnorodne warsztaty i umożliwił dzieciom i młodzieży spędzanie wolnego czasu w sposób pożyteczny. Nasze Stowarzyszenie zorganizowało półkolonie dla 50 osób, podczas których odbyła się edukacyjna wycieczka do Warszawy (Centrum Kopernika oraz kino 3D). Podczas wspólnych warsztatów powstały wytwory, które zostały wystawione i sprzedane za symboliczną złotówkę podczas Dożynek Gminnych.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
W czasie Dożynek uczestnicy wzięli udział w konkursie kulinarnym oraz na wystrój stoiska u wieńca dożynkowego. Podczas Kartoflany zorganizowano wystawę, gdzie mieszkańcy i goście mogli podziwiać eksponaty dawniej używane w gospodarstwie domowym, sprzęt zbierano i odnawiano podczas wakacji. W czasie festynu odbył się konkurs wiedzy, tematyka związana była z półkoloniami. Tradycyjnie po raz trzeci 15 grudnia 2013 roku odbył się III Przegląd Jasełek, który przygotowała grupa dzieci i młodzieży biorąca udział w półkoloniach. Dzięki projektowi uczestnicy mieli okazję zaprezentowania swoich zdolności artystycznych.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
„Laur Jesieni 2013”
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Betezda”


Głównymi celami projektu było zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych, a poprzez to wpływanie na wzrost integracji naszej społeczności, oraz propagowanie aktywnych form spędzania czasu.  
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Zadbaliśmy o integrację osób z niepełnosprawnością z różnych środowisk;
promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadzie partnerstwa, promowanie zdrowego trybu życia, zaspokajanie potrzeby przebywania wśród innych ludzi, wyrabianie zdolności nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych pomiędzy uczestnikami imprezy, nabywanie umiejętności pozbywania się nagromadzonych negatywnych emocji poprzez zabawę i sportową rywalizację, promocja Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
Punktem kulminacyjnym  projektu były Zawody Sportowe „Laur Jesieni 2013”.


Animacja NGOs powiatu piskiego”
Stowarzyszenie roZruSZnik przy Zespole Szkół Zawodowych w Pisz


Projekt miał na celu zintegrować młodych mieszkańców Pisza na spotkaniach i warsztatach animacyjnych przy wsparciu animatorów i wolontariuszy „Rykowiska na Żurawinach”. Każdy z uczestników projektu zaprosił na warsztaty członka rodziny lub przyjaciela, tak aby można było szerzej dzielić się wiedzą. Warsztaty były prowadzone m.in. z: gry na bębnach afrykańskich, chodzenia na szczudłach, puszczania wielkich baniek mydlanych, tańca z ogniem, rękodzieła, robienia zwierzątek z baloników, malowania twarzy, itp. Na zakończenie kilkoro uczestników projektu przeprowadziło krótki pokaz tańca z ogniem, który spotkał się z ogromnym entuzjazmem lokalnych mieszkańców. Dzięki pozyskanemu sprzętowi animacyjnemu oraz przeszkoleniu młodych animatorów, będzie możliwe prowadzenie podobnych warsztatów dla mieszkańców podczas innych wydarzeń lokalnych.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
„Ścieżka zdrowia”
Nieformalna Grupa przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu

 
Głównym celem projektu było utworzenie  w Orzyszu "Ścieżki zdrowia" i promowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnej w działaniach na rzecz  edukacji zdrowotnej. W ramach projektu przygotowano teren przeznaczony na wykonanie ścieżki: wyrównano teren, zasiano trawę, zakupiono i zamontowano  zestaw urządzeń sprawnościowych. Wykonana została też ulotka promująca aktywne formy spędzania wolnego czasu.
 
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Korzyści dla społeczności: Społeczność lokalna pozyskała atrakcyjne i bezpieczne miejsce rozwijania aktywności ruchowej przez młodszą część tego społeczeństwa. Wzbogacone zostały możliwości edukacyjne. Społeczność lokalna zintegrowała się w działaniach na rzecz realizacji dobra wspólnego. Utworzona "Ścieżka zdrowia" wśród społeczności lokalnej jest promocją aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.


„Piska Dwójka fabryką talentów”
Grupa Nieformalna „Kuźnia talentów” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu


Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności tanecznych, wokalnych recytatorskich i aktorskich, angażowanie dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, integracja społeczności lokalnej oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Efektem prowadzanych zajęć było prezentowanie wypracowanych „wytworów” pracy uczniów i nauczycieli dla społeczności szkolnej i lokalnej.
SPDiM.pl
„TRAFIĆ W CEL, TO DĄŻYĆ DO CELU”
Uczniowski Klub Sportowy „Technik” Ruciane- Nida


Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów sportowo- rekreacyjnych o charakterze treningu łuczniczego oraz treningu ogólnorozwojowego. Ważnym aspektem naszych działań było kształtowanie koncentracji, poprzez wyrabianie wśród uczestników pewności siebie, panowania nad emocjami, samokontroli, odporności na stres, podzielność uwagi oraz zdrowego współzawodnictwa. Wszystkie te elementy są niezbędne do pracy w służbach mundurowych wszystkich formacji, a odpowiednie ich wykształcenie gwarantuje sukces w karierze zawodowej.„Śpiewajmy i bawmy się razem”
Zespół muzyczny Metrum
SPDiM.pl
Głównym celem projektu było współdziałanie mieszkańców Wiartla, promowanie zamiłowania do muzyki i literatury, integracja mieszkańców poprzez wspólne organizowanie i uczestniczenie w imprezach okolicznościowych.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Działania projektowe pobudziły lokalną społeczność Wiartla do działania, zaangażowania jej w życie kulturalne swojej miejscowości , stworzenia pożytecznej alternatywy dla wiejskiej nudy i bezradności. Spotkania i próby były organizowane w świetlicy wiejskiej, gdzie odbył się spektakl słowno- muzyczny. Odbiorcami projektu była grupa Metrum, chętni emeryci i renciści oraz mieszkańcy z gminy Pisz i Ruciane- Nida, do których zostało skierowane zaproszenie na spektakl słowno- muzyczny. Projekt wzbogacił oferty pożytecznego spędzania czasu osób starszych, pogłębił wrażliwości na piękno muzyki, oderwał od szarości dnia codziennego i pozwolił na przeżycie wielu muzycznych chwil.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści