"Opowiedz" konkurs dla grantobiorców - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży ogłasza Lokalny Konkurs "Opowiedz..." dla wszystkich tegorocznych grantobiorców Programu "Działaj Lokalnie".

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, jako Oddział Działaj Lokalnie otrzymało dotację z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na przeprowadzenie Lokalnego Konkurs "Opowiedz...". Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkie organizacje, które w tym roku uzyskały od naszego Stowarzyszenia dotację, w ramach Programu "Działaj Lokalnie". Ogłoszony przez nas Konkurs jest eliminacją do etapu ogólnopolskiego. Jego głównym celem jest przedstawienie za pomocą fotoreportażu, reportażu multimedialnego lub filmu fantastycznych inicjatyw i ich rezultatów oraz pozytywne zmiany, które zachodzą w społecznościach w wyniku ich aktywności w ramach projektów Programu "Działaj Lokalnie". Przypominamy, iż projekty DL nakierowane są na budowanie dobra wspólnego przez wszystkich mieszkańców małych miejscowości. Wiemy, iż żadna z inicjatyw realizowanych w gminach Ruciane-Nida, Pisz, Orzysz, Piecki nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie, pomysłowość, aktywność ludzi biorących udział w Programie. W każdym z projektów chodzi o zmianę ludzkich zachowań, przeobrażenie wyglądu miejscowości lub też stworzenie nowej marki w regionie, w postaci ciekawego wydarzenia, produktu regionalnego, wokół którego będą jednoczyć się działania mieszkańców i który przyciągnie gości z bliska i z daleka. Zwycięskie prace pojadą do Warszawy i tam wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie "Opowiedz..." prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Prace, które zwyciężą będą promowały nie tylko projekt, który został przedstawiony w reportażu/filmie, ale również region, miasteczko, wieś, w której był realizowany, gdyż zostaną zaprezentowane na Wielkiej Ogólnopolskiej Gali "Dobroczyńca Roku". W ramach udziału w Lokalnym Konkursie "Opowiedz..." dla wszystkich zainteresowanych zaplanowane są cykle warsztatów i szkoleń pt.: "Jak promować działania projektowe" oraz "Opowiadanie historii obrazem".

DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE ZAPRASZAMY:

Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Wejsuny" Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu
Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwo Wodne w Rucianem-Nidzie
Stowarzyszenie Nad Nidzkim / Towarzystwo Historyczne w Rucianem-Nidzie
Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie / Aktywni Kucharze
Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie / "STACATTO"
Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL
Stowarzyszenie Nad Nidzkim / Lejdis
Mazurską Fundację Pogoda Dzieciom w Orzyszu
Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Turośli
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Turowo Duże
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach / Amatorski zespół teatralny Iskierka Nadziei

Do konkursu można startować w jednej z trzech kategorii:

Kategoria I: CZŁOWIEK W tej kategorii oczekujemy na prace, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację lub inspiratorów projektu i przez ich pryzmat zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Mogą to być lokalni liderzy, ale też zwykli uczestnicy projektu, dorośli i dzieci - każdy, kto może być bohaterem historii związanej z projektem.

Kategoria II: MIEJSCE Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach - wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście - efekt. Przy przygotowaniu pracy w tej kategorii należy pamiętać o konkretnych przykładach. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi.

Kategoria III: MOTYW Kategoria "Motyw" daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi. Forma prac: fotoreportaż (maks. 10 zdjęć), reportaż multimedialny (maks. 4 min.), krótki film (maks.4min) Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia do 15 lutego 2012 roku. Dla laureatów Konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Wszystkich 12 grantobiorców serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie. Zgłoszenia do Konkursu prosimy wysyłać na adres e-mail: spdimrn@gmail.com .
·  Formularz zgłoszeniowy »
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści