Metryczki Projektów Działaj Lokalnie 2020r - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
SPACERKIEM PO PROJEKTACH
 
„DZIAŁAJ LOKALNIE” 2020 r.
 
 
Z wielka przyjemnością prezentujemy projekty realizowane na terenie powiatu piskiego, w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2020”, projekty realizowane zarówno przez mieszkańców jak i instytucje lokalne, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Są to działania, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia społecznego. W rezultacie działania są podejmowane wspólnym wysiłkiem i przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego. W projekty włączają się wolontariusze, samorządy lokalne, przedsiębiorcy i media. Opisane niżej działania, udowadniają, iż Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem wyjątkowym. Daje możliwość rozwoju lokalnych społeczności, odkrywa nowe płaszczyzny podejmowanych działań, aktywizuje, uczy przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów społecznych, a także ich promowania. Jako Ośrodek Działaj Lokalnie liczymy na to, że zdobyte doświadczenia podczas realizacji projektów pomogą realizatorom, w następnych latach, sięgać po większe i trudniejsze dotacje. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, od 2010 roku prowadzi lokalne konkursy grantowe na terenie 7 gmin: Ruciane-Nida, Pisz, Biała Piska, Orzysz, Mrągowo, Piecki i Mikołajki.  Stowarzyszenie Zajmuje się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspieraniem wolontariatu. Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).
 
Projekty, które zostały zrealizowane sukcesem w roku 2020. Zapraszamy do lektury.
 


 
TYTUŁ PROJEKTU - WIATR W ŻAGLE – WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD
 
Okres realizacji projektu - 2020-07-01 - 2020-10-03

Realizator – grupa nieformalna  Mieszkańcy Okartowa -Tartak

Kwota dofinansowania – 6 000,00 zł

Wkład finansowy własny –  311,29 zł

Wkład niefinansowy własny – 1 200,00 zł
 
Opis działań:
Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu pod plac zabaw dla dzieci, stworzeniu miejsca aktywnego spędzania czasu dla młodzieży oraz na utworzeniu strefy relaksu dla dorosłych. W ramach projektu wykonano platformę w kształcie łodzi, na której dzieci i młodzież podczas warsztatów malowania na tkaninie, specjalnymi farbami do tkanin,  zaprojektowały i pomalowały własnoręcznie żagiel, który został umieszczony na platformie łodzi. Wspólnym wysiłkiem mieszkańców powstał plac zabaw, na którym zostały zamontowane huśtawki i drabinka do Street Workout. Powstała też tzw. strefa relaksu, gdzie zostały posadzone krzewy i kwiaty, zostały zakupione i zamontowane ławki i postawione leżaki. Podsumowaniem projektu, był "Balu u Pirata", podczas którego mieszkańcy wspólnie się  bawili  i biesiadowali. Przygotowano poczęstunek, było mnóstwo słodyczy, a także wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, min. gry i zabawy, tańce. Za uczestnictwo w konkursach dzieci otrzymały upominki. Uroczyste odsłonięcie platformy w kształcie łodzi nastąpiło w dniu podsumowania projektu.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl


TYTUŁ PROJEKTU – ŚPIEWANIE Z PRZYTUPEM.
 
Okres realizacji projektu - 01.07.2020 - 31.12.2020
 
Realizator- Grupa pozarządowa Koło Gospodyń Wiejskich w Drygałach
 
Kwota dofinansowania – 5 000,00 zł
 
Wkład finansowy własny-  1 050,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny- 3 300,00 zł
 
Opis działań:
Koło Gospodyń Wiejskich „Drygalanki” zapragnęło zadbać o promocję i rozwój kultury regionalnej w Drygałach, w gminie Biała Piska. W celu zastał reaktywowany zespół śpiewaczy „Drygalanki”. Ta historia swój początek miała wiosną 2019 roku, kiedy to członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Drygalanki” zaczęły przygotowywać obrzęd przekazania równianki na Dożynki Gminne odbywające się w Drygałach. Okazało się wtedy, że poza umiejętnością pięknego wyplatania wieńców potrafią pięknie śpiewać w chórze oraz, że sprawia im to mnóstwo radości. W lipcu 2019 roku oficjalnie założyły już zespół ludowy i ciężko pracowały nad repertuarem. Ich debiut sceniczny na Dożynkach Gminnych 2019 w Drygałach dodał im wiatru w żagle, a wykonanie piosenki pt.: „Lipka” podbiło serca widowni.”
 
W projekcie „Śpiewanie z przytupem” gospodynie z Drygał kontynuowały swoje działania, a najważniejsze dla nich były profesjonalne warsztaty wokalne oraz zakup obuwia scenicznego. Cel projektu skupiał się na nawiązywaniu współpracy z powstającymi Kołami Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu piskiego, zorganizowanie festynu integracyjnego oraz obok spotkań artystycznych, zorganizowanie warsztatów kulinarnych. W dniu 11 sierpnia odbył się pierwszy koncert on-linę "Promocja kultury regionalnej” na facebooku. Na początku września Koło brało udział w Dożynkach powiatowych w Białej Piskiej. Odśpiewany został Mazurski Obrzęd Plonu. Zorganizowano też Święto Pieczonego Ziemniaka, co posłużyło promocji potraw z mazurskiego ziemniaka. Aktywne uczestniczki projektu przygotowały Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji Święta Niepodległości. „Pełna ciężkiej pracy jesień zaowocowała występami na uroczystościach takich jak: Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku, Święto Pieczonego Ziemniaka w Pogorzeli Wielkiej…Teraz z niecierpliwością czekają na kolejny sezon.”
 
 
„Prywatnie dzieli je wiele – zawód, hobby, osobowość – ale łączy je miłość do  działania. Kilkanaście odmiennych charakterów, ale śpiewają jednym głosem!”
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl


TYTUŁ PROJEKTU -  CZAS NA ZMIANY
 
Okres realizacji – 01.06.2020 r.- 31.08.2020 r.

Realizator -  Sąsiedzi bloku Kajki 3

Kwota dofinansowania – 3 500,00 zł

Wkład finansowy własny – 200,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 300,00 zł

Opis działań:
Projekt polegał na stworzeniu wspólnego miejsca spotkań i integracji dla mieszkańców gminy Biała Piska, poprzez zbudowanie, z drewnianych elementów, altanki, pomalowanie jej własnoręcznie impregnatem, żeby mogła długo służyć społeczności lokalnej. Dzięki projektowi, w altance mogły odbywać się spotkania integracyjne, gdzie można wspólnie było porozmawiać, spokojnie wypić kawę, zjeść ciastko i wspólnie wymienić się poglądami. Przed projektem, teren wokół bloku był mocno zakrzaczony, nikt nie dba o dobro wspólne, teraz jest pięknie, czysto i estetycznie. Mieszkańcy chętnie wychodzą z domów, aby chociażby porozmawiać. Dzieci bawią się wokół, grają oraz przesiadują w altance. Dzięki pozyskanym środkom nastąpiła integracja w pełnym tego słowa znaczeniu. Dodatkowo z własnych środków finansowych uczestnicy projektu zakupili donice, które stały się ozdobą okolicy. Mieszkańcy sami zasadzili krzewy ozdobne, dzieci pozbierały kamienie. „Zintegrowaliśmy się jeszcze bardziej, poznaliśmy potrzeby wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek. Spędzamy całe dnie na pięknym podwórku.”
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU - „RAZ DWA TRZY…TERAZ MY”
 
Okres realizacji – 01.07.2020 r.- 30.09.2020 r.

Realizator – Grupa Bez Granic

Kwota dofinansowania – 2 600,00 zł

Wkład finansowy własny – 200,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 820,00 zł
 
Opis działań:
Sednem projektu było stworzenie warunków sprzyjających nawiązaniu i rozwojowi więzi oraz relacji między seniorkami i przedstawicielami różnych grup społecznych, żyjących w społeczności lokalnej Białej Piskiej. Ważna była też integracja na terenach po PGR-owskiego osiedla. Zarówno seniorzy jak i osoby z niepełnosprawnościami, narażone na wykluczenie społeczne, których głos zazwyczaj jest mało słyszalny, zostały zaproszone do działań na rzecz dobra wspólnego. Realizatorzy zagospodarowali przy ulicy Kajki (blok od 9 do 13) plac, na którym samodzielnie zamontowali huśtawki, zaś od strony parkingu dodatkowo utwardzili teren i nasadzili krzewy. Nadrzędną ideą projektu było wspieranie takiego kierunku rozwoju społeczności, w której członkowie mogą siebie nawzajem wspierać i inspirować do aktywnego włączania się w procesy zmian zachodzących w rzeczywistości, w której żyją. Realizacja projektu pozwoliła społeczności lokalnej na poznanie się, pobudzenie komunikacji, wymianę doświadczeń i umiejętności, stworzyć przestrzeń do dalszego lepszego życia.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU – „BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE I PSYCHICZNE MŁODZIEŻY, RODZICÓW I  NAUCZYCIELI W CZASIE PANDEMII”
 
Okres realizacji -  05.10.2020 r. – 09.11.2020 r.
 
Realizator – grupa nieformalna „Tarcza zdalnego wsparcia”

Kwota dofinansowania – 2 500,00 zł

Wkład finansowy własny – 0,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 844,00 zł
 
Opis działań:
Głównym celem projektu było przeprowadzenie spotkań i szkoleń w kierunku bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli z gminy Ruciane- Nida w okresie pandemii. Działania rozpoczęto od przygotowania materiałów promujących zdrowy styl życia, zapobiegania skutkom COVID 19, hejtu w Internecie, bezpieczeństwa danych osobowych. Zrekrutowano i przygotowano 30 beneficjentów (10 uczniów, 10 rodziców i 10 nauczycieli) do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania w okresie pandemii. Przeprowadzono szereg warsztatów on-line na temat zagrożeń w świecie wirtualnym, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa. Zostały też uruchomione indywidualne konsultacje prowadzone przez psychologa i pedagoga. Dla uczestników projektu uruchomiono dostęp do platformy komunikacyjnej. Materiały z przeprowadzonych zajęć zostały udostępnione on-linę.
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU - „RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ”
 
Okres realizacji – 01.07.2020 – 30.09.2020

Realizator – Grupa nieformalna „Witosa”.

Kwota dofinansowania – 2 500,00 zł

Wkład finansowy własny – 212,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 1 337,50 zł
 
Opis działań:
Projekt polegał na wspólnej integracji mieszkańców z Osiedla Witosa w Białej Piskiej. Celem było utrwalenie więzi międzysąsiedzkich, rozwój inicjatyw lokalnych poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych, montowanie ławeczek, a tym samym tworzenie przestrzeni do kulturalnego spędzania wolnego czasu. Podczas organizowanych spotkań projektowych, mieszkańcy poznali różne gatunki i odmiany drzewek, krzewów i kwiatów oraz sposoby ich pielęgnacji. Wymienili się zdobytymi doświadczeniami np. z zakresu obsadzania roślinności.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU: DAMY RADE !
Okres realizacji - 01.07.2020-30.09.2020

Realizator - Koło Gospodyń Wiejskich w Zyndakach

Kwota dofinansowania – 2 000,00 zł

Wkład finansowy własny – 426,78 zł

Wkład niefinansowy własny – 1 350,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
Celem  projektu było zadbanie o mieszkańców Zyndak (gmina Sorkwity, powiat Mrągowo) w okresie rozwijającej się pandemii Covid-19. W ramach zadania wolontariuszki Koła Gospodyń Wiejskich szyły maseczki ochronne wielokrotnego użytku, które zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców okolicznych gmin. Ważnym działaniem była pomoc w przygotowaniu dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących do zdalnego systemu nauki i udostępnienie zakupionych w ramach projektu laptopów oraz drukarki, dla najmłodszych mieszkańców Zyndak. Zakupione laptopy posłużyły również seniorom do zdalnej pracy i załatwiania spraw urzędowych w obliczu istniejących obostrzeń w obliczu pandemii.
SPDiM.pl
vSPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU: WIRTUALNA IZBA REGIONALNA
 
Okres realizacji –  01.08.2020  - 01.11.2020

Realizator – grupa nieformalna  ,,KUSTOSZ"

Kwota dofinansowania – 6 000,00zł

Wkład finansowy własny – 700,00 zł

Wkład niefinansowy własny -  3 020,00zł
 
Opis działań:
Projekt, polegał na prezentowaniu, za pomocą Internetu, nowych eksponatów zgromadzonych w Izbie Regionalnej w Wejsunach w formie plików multimedialnych. Zostały przygotowane, a następnie publikowane multimedialnie ciekawostki związane z Mazurami.  Zostały też opublikowane filmy o Mazurach oraz wywiady z ciekawymi ludźmi.  Na stronach www. zamieszczane były opisy wydarzeń związanych z Izbą Regionalną w Wejsunach, fotografie eksponatów, artykuły związane z historią regionu oraz muzyką nawiązującą do historii i folkloru mazurskiego. Została nawiązana współpraca z historykami oraz etnografami. W ramach realizacji projektu wolontariusze prowadzili wywiady, zbierali stare przedmioty, aby je następnie upublicznić. Ważnym elementem projektu było nawiązanie współpracy z instytucjami takimi jak: muzea, izby regionalne, stowarzyszenia, domy kultury.  Informacje o działaniach Wirtualnej Izby Regionalnej zostały rozpowszechnione w TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Piszanin, Tygodnik Piski. Również dzięki działaniom Wirtualnej Izby Regionalnej udało się zorganizować wystawę fotografii Andrzeja Sidora pt. ,,Staroobrzędowcy".
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU - CO W TATARAKU PISZCZY? LOKALNY PODCAST KULTURALNY
 
Okres realizacji – 01.07.2020 – 31.12.2020

Realizator – Stowarzyszenie PORTAM

Kwota dofinansowania – 5 000,00 zł

Wkład finansowy własny – 100,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 357,12 zł
 
Opis działań:
Projekt miał na celu stworzenie profesjonalnego kanału podcastowego, w ramach którego w 8 odcinkach zaprezentowano ludzi, podmioty i inicjatywy, które miały miejsce w czasie największego lockdownu i były związane z przeciwdziałaniem pandemii. Odbywały się także rozmowy „w terenie" z mieszkańcami powiatu piskiego. Kluczowe jednak było stworzenie odpowiedniego zasięgu dla projektu. Dlatego powstała strona internetowa dedykowana podcastowi, sam podcast został umieszczony na najpopularniejszych serwisach podcastowych, tj. Spotify i iTunes. Zostały nagrane następujące audycje: „Co w TATARAKU piszczy – wprowadzenie”, „Karwik – aktywna wieś”, „Okartowo - Czarownica i wiatr w żagle”, „Wirtualna Izba Regionalna w Wejsunach”, „Strefa aktywnego wypoczynku w gminie Biała Piska”, „Plenerowy Kącik Czytelniczy w Białej Piskiej”, „Strefa pozytywnego myślenia w Komorowie”, „Rozśpiewane Drygalanki”.
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU – PLENEROWY KĄCIK CZYTELNICZY
 
Okres realizacji – 01.07.2020 r.  do 31.10.2020r.

Realizator  – Grupa nieformalna „Aktywni użytkownicy biblioteki - EUREKA”

Kwota dofinansowania  – 4 000,00 zł

Wkład finansowy własny  – 510,48 zł

Wkład niefinansowy własny  – 1 950,00 zł
 
Opis działań:
Celem projektu było stworzenie przyjaznego miejsca w przestrzeni publicznej, w której każdy mieszkaniec mógł  przyjść, wziąć książkę z bookcrossingowej szafy, usiąść na ławeczce  i poczytać. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia promujące czytelnictwo wśród mieszkańców gminy. W zajęciach w plenerze pt. „Wieczorynka na ławeczce", uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi rodzinami, którzy przeżywali radosne chwile, podczas wspólnego czytania. Były łamańce językowe oraz tańce z Pszczółką Mają. Drugie spotkanie, to spotkanie z książką pt. „Wieczorynki na ławeczce", podczas którego były czytane przygody Reksia. Został również ogłosiliśmy konkurs pt. „Foto na ławeczce", którego podsumowanie i rozdanie nagród miało miejsce w czasie organizowanej „Nocy Bibliotek". Po spotkaniu i rozstrzygnięciu konkursu „Foto na ławeczce", ławeczkę przyozdobiły cytaty z „Wiedźmina" A. Sapkowskiego. Następnie zaproszeni goście udali się na degustację ziół z mazurskich pól i łąk. Na koniec starsi uczestnicy przeczytali fragmenty "Wiedźmina" i obejrzeli film przygotowany na ten wieczór. „Książkowy piknik w bajkowy poranek"  to następne wydarzenie projektowe. Gośćmi na ławeczce czytelniczej byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie. Następne spotkanie pt. „Popołudnie z książką". Dzięki projektowi czytelnicy stali się na chwilę poetami.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU – WIEJSKI SKWER – NASZE MIEJSCE SPOTKAŃ
 
Okres realizacji – 1.07.2020 – 31.12.2020

Realizator - Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik

Kwota dofinansowania – 5 500,00 zł

Wkład finansowy własny – 335,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 1 740,00 zł
 
Opis działań:
"Wiejski Skwer - nasze miejsce spotkań" to projekt, który angażował mieszkańców do pracy społecznej. Projekt polegał na rewitalizacji i aranżacji terenu zielonego – działki gminnej rekreacyjnej Sołectwa Karwik. W ramach działań, teren został wyrównany profesjonalnym sprzętem – kruszarką, wolontariusze wycinali krzaki, niepotrzebne drzewa – samosiewki, grabili, zbierali śmieci, zbierali drewno, patyki. Zasiana została trawa boiskowa. Jednocześnie został pogłębiony istniejący staw,  ziemia z wykopu została rozplantowana wokół przez mieszkańców, posadzone zostały drobne krzewy. Wykonane zostały także 3 karmniki dla ptaków. Zakupiony został betonowy kosz. Przygotowane zostało także palenisko na ognisko, wykonane zostały solidne ławki parkowe. Wiejski Skwer – to bezpieczne i przyjazne miejsce, to miejsce do wypoczynku, do uprawiania sportu, do relaksu. Wielofunkcyjny skwer przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży, ale także dla dorosłych i seniorów. To krok w stronę rozwoju Karwika oraz zachęta dla gości i turystów, by częściej tu przyjeżdżali. To przyjazne miejsce na łonie natury, gdzie można się zrelaksować i przyjemnie spędzić czas.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU - KURS KROJU I SZYCIA DLA WSZYSTKICH
 
Okres realizacji – 2020-09-01 - 2020-11-15

Realizator – Projektantki Mody

Kwota dofinansowania – 5 000,00 zł

Wkład finansowy własny – 200,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 1 250,00 zł
 
Opis działań:
Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów krawieckich dla 10 osób. Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli umiejętności z podstaw obsługi wieloczynnościowej maszyny do szycia, poprawnego zdejmowania miary, podstaw przygotowywania wykrojów i modelowania szablonów. Projektantki mody poznały zasady właściwego wykonania kroju, wykonywania drobnych przeróbek (skracanie spodni, poszerzanie i zwężanie ubrań). Dzięki zdobytej wiedzę na warsztatach krawieckich, uczestnicy zaprojektowali i uszyli stroje dla teatralnych postaci do bajek „Z Mazurskich pół i lasów”. Zgodnie z potrzebami, wynikającymi z pandemii COVID-19 uczestniczki projektu uszyły maseczki wielokrotnego użytku, które trafiły do najbardziej potrzebujących mieszkańców z gminy Ruciane- Nida.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU - „ ZDEKUPAŻUJ” SWÓJ ŚWIAT, CZYLI WARSZTATY DECOUPAGE OD LAT 9 DO 109”
 
Okres realizacji – 13.07.2020 – 18.12.2020

Realizator – Inicjatywa DL

Kwota dofinansowania – 3 750,00 zł

Wkład finansowy własny – 200,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 900,00 zł
 
Opis działań:
Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Ruciane- Nida i polegał na przeprowadzeniu warsztatów z decoupage oraz na integracji międzypokoleniowej. Uczestnikami projektu była grupa seniorek i grupa młodzieży,  która była zainteresowana poznaniem technik decoupage (zdobienie powierzchni różnorodnych przedmiotów, nadając im oryginalny wygląd i bardziej dekoracyjny charakter). Dzięki projektowi odbyły się warsztaty rękodzielnicze oraz wystawa prac plastycznych. Seniorki i młodzi, w małych grupkach, mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Drewniane pudełeczka zdobione były materiałami dekoracyjnymi (kolorowe serwetki, klej i flamastry do decoupage, biała farba). Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie uczestników. W trakcie warsztatów i spotkań szczególnie ważna była integracja. Okres pandemii utrudniał tego typu działania, ale nie wpłynął na zmniejszenia zainteresowania projektem.  
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU: STREFA LOGICZNEGO MYŚLENIA W KOMOROWIE
 
Okres realizacji – 01.07.2020 – 30.09.2020

Realizator – grupa nieformalna "Szach - mat"

Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł

Wkład finansowy własny – 0,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 1 500,00 zł
 
Opis działań:
„Strefa Aktywnego Wypoczynku” to projekt, który zrodziły się z inicjatywy mieszkańców i przyczynił się do utworzenia tematycznego miejsca do relaksu i spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu. W efekcie zostało utworzone, na terenie placu zabaw w sołectwie Komorowo, miejsce sportowo- rekreacyjne z szachami plenerowymi. Mieszkańcy, siłą własnych rak wykonali wszystkie prace przygotowawcze pod teren, zainstalowali zakupione elementy do szachownicy, dbali o porządek wokół skwerku. Uczestnicy projektu rozpoczęli od wyrównania terenu, ułożenia szachownicy z dużych płyt granitowych o wymiarach 40 cm x 40 cm i wysianiu między płytami trawy. Czarne płyty granitowe odpowiadały czarnym polom szachownicy, a trawa białym. Zakupione w ramach projektu figury szachowe były wystawiane w godzinach pracy świetlicy wiejskiej, mieszkańcy Komorowa mogli toczyć rozgrywki. Został też zorganizowany wielopokoleniowy turniej sołecki w szachy o puchar sołtysa. Projekt bardzo przydatny - szachy zachęciły mieszkańców do wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Nastąpiła integracja wielopokoleniowa, osoby starsze, umiejące grać w szachy, uczyły rozgrywek najmłodszych mieszkańców. Projekt miał na celu nie tylko aspekt edukacyjny w postaci nauki logicznego myślenia, ale przede wszystkim odciągnięcie dzieci i młodzież od komputerów, przed którymi spędzają całe dnie, ze względu chociażby na zdalną realizację szkolnej podstawy programowej. Odbiorcami projektu byli mieszkańcy sołectwa Komorowo: dzieci, młodzież i dorośli oraz przyjeżdzający turyści z całej Polski.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści