Nabór do DL IX - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
W RUCIANEM NIDZIE
we współpracy z partnerami biznesowymi, lokalnymi samorządami i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX" 2015r
W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
 
 
Program adresowany jest do:
 
1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
 
 
2. grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nie posiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 
 
3. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL
 
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:
 
mają siedzibę w gminach: Ruciane Nida, Pisz, Biała Piska, Orzysz, Mikołajki, Piecki oraz Mrągowo i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.
 
 
Wnioski należy przesyłać wyłącznie przez generator wniosków do dnia 10 maja 2015 roku .
 
 
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX" można uzyskać:
 
Karolina Śliwka, asystentka koordynatorki Ośrodka Działaj Lokalnie,
 
spdimrn.karolina@gmail.com,
 
tel.: 500 122 811
 
lub
 
Alina Kierod, Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie
 
kierod@op.pl
 
tel.: 510 211 940
 
lub
 
spdimrn@gmail.com
 
tel.: 500 227 829
 
 
 
Do pobrania:
 
           
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści