Podsumowanie projektów Działaj Lokalnie 2011 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Skończyły się projekty realizowane przez naszych zeszłorocznych grantobiorców w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Zrobiliśmy w związku z tym ich małe podsumowanie.

Projekt „Mazurska kuchnia łączy pokolenia" zrealizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Wejsuny", koordynator projektu: Maria Charkiewicz
Projekt polegał na organizacji imprez promujących mazurską kuchnię regionalną, warsztaty kulinarne i plastyczne były doskonałą okazją do poznania tradycji kulinarnych regionu, nabycia umiejętności przygotowywania regionalnych potraw.

 
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Projekt „W przyjaźni z sobą i przyrodą”, koordynator projektu: Wioletta Bałdyga

Głównym celem projektu było wdrażanie uczniów SP w Orzyszu do dbałości o własne zdrowie, w tym aktywnego spędzania wolnego czasu, szerzenie ich wiedzy na temat przyrodniczych walorów najbliższej okolicy, budzenie wrażliwości na piękno tej przyrody oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Projekt „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” zrealizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwo Wodne w Rucianem-Nidzie, koordynator projektu: Marek Tyszka
W ramach projektu zorganizowane zostały dla dzieci i młodzieży pokazy ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz nurkowania z zaprezentowaniem sprzętu nurkowego, spotkania i pogadanki na temat bezpieczeństwa na wodzie latem i zimą, a także na temat zaśmiecania rzek i jezior.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Projekt „Węzeł obronny Guzianka-Ruciane" zrealizowany przez grupę nieformalną: Towarzystwo Historyczne w Rucianem-Nidzie, koordynator: Paweł Grzyb
Projekt polegał na popularyzacji wiedzy o zabytkowej architekturze obronnej z I Wojny Światowej, znajdującej się na terenie gminy Ruciane-Nida oraz związanej z nią historią, a także wykorzystanie tego dziedzictwa do edukacji społecznej i kreowania nowych usług turystycznych. W ramach projektu przygotowano bunkry i opracowano trasy zwiedzania.

Projekt AKADEMIA KULINARNA ,, Z KUCHNI MOJEJ BABCI" realizowany przez grupę nieformalną Aktywni Kucharze, koordynator: Marianna Wolska.
W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty kulinarne, spotkania kulturoznawcze z osobami starszymi, imprezy okolicznościowe, zajęcia warsztatowe z dietetykiem, psychologiem oraz szefem kuchni, które miały na celu wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych, niezbędnych w prawidłowym rozwoju młodego człowieka.

Projekt „TAM GDZIE ŻYJE MUZYKA" realizowany przez grupę nieformalną STACATTO, koordynator projektu: Marianna Wolska
Projekt miał na celu przygotować grupę młodzieży z zespołu STACATTO do występów scenicznych w obszarze szeroko rozumianej piosenki żeglarskiej, poezji śpiewanej, przygotować oprawę muzyczną do wszelkich uroczystości odbywających się w szkole. Główny nacisk był położony na ćwiczenia praktyczne.

Projekt „Rękodzieło artystyczne" zrealizowany przez Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL, koordynator projektu: ks. Marcin Pysz
Projekt polegał na zapoznaniu 15-osobowej grupy osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychiczne chorych z rękodziełem artystycznym. Uczestnicy pod okiem opiekunów wykonywali prace z gliny. Celem projektu była aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców gminy Pisz oraz zburzenie stereotypu niepełnosprawności.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Projekt „Aktywnie przez życie" zrealizowany przez grupę nieformalną Lejdis, koordynator: Barbara Klimaszewska-Rodzim
Projekt ma na celu zachęcenie do aktywności ruchowej, aktywizowanie w dziedzinie sportu i rekreacji osób, inicjowanie wspólnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego i propagowanie jego ciekawych form. Polega on na zorganizowaniu zajęć ruchowych (choreograficznych, kondycyjnych, wzmacniających i rozciągających) z wykorzystaniem stepów.

Projekt „Ogródek żywego słowa" zrealizowany przez Mazurską Fundację Pogoda Dzieciom, koordynator: Bożena Stankiewicz.
Głównym celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Orzysz w zakresie profilaktyki i terapii logopedycznej, poprawności językowej i kultury żywego słowa. W ramach projektu przeprowadzone zostały indywidualne terapie logopedyczne, spotkania rodziców z logopedą, konsultacje rodziców z logopedą - profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci, warsztaty logopedyczno-teatralne dla dzieci, warsztaty wyjazdowe z zakresu edukacji kultury żywego słowa, spotkania dzieci i młodzieży z aktorem prof. Krzysztofem Grębskim.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Projekt „Od integracji do inspiracji", zrealizowany przez grupę nieformalną Aktywna Turośl, koordynator: Tomasz Orłowski.
Projekt ma na celu integrację mieszkańców okolicznych wsi znajdujących się w zasięgu naszej Parafii i zmobilizowanie do współpracy rzecz ogólnego dobra. W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań mających na celu poznawanie i uratowanie od zapomnienia historii wojennej i powojennej tych terenów poprzez dokumentowanie relacji nielicznych żyjących juz jej świadków. Dodatkowo odbyły się warsztaty rękodzielnicze z plecionkarstwa, origami, bibułkarstwa, technik wykonywania i zdobienia kartek.

Projekt "Wokół teatru", zrealizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Turowo Duże, koordynator: Bożena Malinowska
Głównym celem projektu było odtworzenie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń. W ramach projektu odbyły się warsztaty papieroplastyki i odlewów gipsowych, wykonano maski teatralne z masy papierowej, warsztaty układania kwiatów. Równolegle z warsztatami prowadzona była grupa teatralna, która przygotowała jasełka
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Projekt „Kultywowanie tradycji i kultury wśród młodzieży",
zrealizowany przez Amatorski Zespół teatralny „Iskierka Nadziei", koordynator: Zofia Chrostek.
Grupa seniorów postanowiła aktywnie spędzić jesień życia i założyła amatorski teatr satyryczny. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć i spotkań z młodzieżą, pracę nad repertuarem, pisaniem nowych scen satyrycznych o zwyczajach, tradycji i folklorze Mazursko- Kurpiowskim. Tym samym docierano do ludzi starszych, kultywujących tradycję i obyczaje Mazur i Kurpi, a także znających mazurską gwarę. Wiele z tych osób przyłączyło się podczas projektu do grupy teatralnej i zaczęły występować w spektaklach. Głównymi celami projektu było: nawiązanie więzi międzypokoleniowej (młodzi ludzie poznają folklor, tradycje, będą przyjaźnie postrzegać ludzi starszych, nabiorą do nich szacunku), aktywizacja osób starszych, zachęcenie do udziału w przedstawieniach (Mieszkańcy w średnim wieku i starsi będą mieli bogatsze życie kulturalne, okazję do spotkań, uśmiechu i odpoczynku), nawiązanie współpracy na linii seniorzy – młodzież.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści